Öppna kurser

ECMAScript-programmering – nästa generations JavaScript

Under denna kurs får du kunskap om de nya funktionerna i JavaScript som tillkom med de senaste versionerna ECMAScript 2015 och ECMAScript 2016. Du lär dig att använda de utökade funktionerna för att på så sätt skapa ett kraftfullare, bättre och effektivare språk. Du lär dig att använda vanliga verktyg och ramverk för package management, konvertering, driftsättning, testning och applikationsutveckling.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Gå från JavaScript till ECMAScript 6 (2015 och 2016)
 • Maximera återanvändbarheten med moduler, klasser och arv
 • Förenkla asynkron programmering med Promises
 • Använda ECMAScript på serversidan med Node.js
 • Bygga fullskaliga applikationer med ECMAScript

Förkunskaper

 • Erfarenhet av webbutveckling
 • Erfarenhet av programmering med JavaScript

Detaljerat kursinnehåll

Introduktion och översikt

 • JavaScripts historia
 • Använda nya versioner och nya funktioner i ECMAScript
 • Status på releaser från TC39
 • Använda ECMAScript på servern

Avancerade JavaScript-tekniker

Utforska språkfunktioner i JavaScript

 • Programmera med ett svagt typat språk
 • Dra nytta av JavaScripts dynamiska karraktär
 • Arbeta med strängar, nummer, datum, arrays

Utveckla funktionell JavaScript-kod

 • Jämföra funktionsdefinitioner och funktionsuttryck
 • Ändra callback-funktioner
 • Använda funktioner som argument
 • Immediately invoked function expressions (IIFE)
 • Att förstå closure

Bygga JavaScript-objekt

 • Skapa objekt
 • Lägga till egenskaper och metoder till objekt
 • Instansiera objekt med konstruktor-funktioner
 • Definiera prototypmetoder
 • Serialisera data med JSON
 • Efterfråga tjänster med XMLHttpRequest

Gå över till ECMAScript 2015

Skriva ECMAScript som går att köra överallt

 • Konvertera ECMAScript med Traceur och Babel
 • Utforska konverterad kod
 • Säkerställa bästa praxis med strikt läge

Förenkla variabler och strängar

 • Deklarera block scope variabler med let
 • Använda konstanter
 • Utforska nya strängmetoder
 • Formattera utmatning med mallar

Hantera datainsamlingar

 • Dra nytta av nya arraymetoder
 • Iterera igenom kollektioner
 • Manipulera data med sets och maps
 • Producera iterativ data med generatorer och yield

Förenkla funktionell programmering med ES6

 • Göra asynkron programmering enklare med Promises
 • Definiera arrow-funktioner
 • Använda arrow-funktioner som callbacks

Objektorienterade funktioner i ECMAScript 6

Klasser och arv

 • Definiera klasser
 • Lägga till egenskaper och metoder till klasser
 • Simulera private state med WeakMap
 • Skapa unika property keys med symbols
 • Koda getters, setters och konstruktorer
 • Utöka klasser genom arv

Återanvända ECMAScript

 • Definiera moduler
 • Exportera och importera klasser och funktioner
 • Importera modulfunktioner

Köra ECMAScript på serversidan

Bygga applikationer till Node.js

 • Installera Node.js
 • Skapa en utvecklingsmiljö för Node.js
 • Hantera paket med npm
 • Anväda webpack

Webbtjänster

 • Skapa webbapplikationer för Node.js med Express
 • Bygga REST Web Services
 • Anropa Node.js-tjänster

Få åtkomst till lagrad data

 • Behandla NoSQL-data med MongoDB
 • Tillhandahålla data till relationsdatabaser

Skapa ECMAScript-applikationer för företag

Driftsätta kvalitetssäkrad kod

 • Enhetstesta ECMAScript
 • Kontrollera versioner och källa med Git
 • Integrera verktyg för kodkvalitet och analys

Publicera ECMAScript-applikationer

 • Minska storlek med tree-shake
 • Integrera resource hashes för cache-busting