Öppna kurser

JavaScript Essentials for the Full Stack Developer Using ECMAScript

Delta i denna javascriptutbildning och få kunskap och färdigheter för att skapa moderna och interaktiva webbplatser. I den här kursen lär du dig hur du strukturerar kod, lägger till interaktivitet och använder ECMAScript för att generera dynamisk HTML5. Du kommer lära dig fördelarna med att använda "best practice", progressiv förbättring och progressiv webbapputveckling för att optimera tillgängligheten för olika enheter. Du kommer att växa avsevärt på din väg mot att uppnå kunskaperna och färdigheterna hos en fullstack-utvecklare.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Skriva och felsöka JavaScript på klientsidan för att skapa moderna sidor för olika enheter
 • Använda dynamiska HTML-effekter för att förbättra interaktivitet och SEO
 • Använda unobtrusive JavaScript-programmeringsmönster
 • Skapa dynamiska, interaktiva formulär med förbättrad validering
 • Ta fram bibliotek för att förenkla underhåll och återanvändning av kod

Förkunskaper

 • Erfarenhet av webbutveckling
 • Erfarenhet av programmering med JavaScript

Kursinnehåll

 • Introduction and Overview
 • Writing and Debugging JavaScript
 • Structuring Code for Reuse
 • Adding Interactivity with Dynamic HTML
 • Creating Forms with Client-Side Validation
 • Leveraging Ajax and Third-Party Libraries
 • Programming with HTML5 and Other APIs
 • Loading JavaScript Conditionally

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png