Öppna kurser

Introduktion till Java-programmering

Programmeringsspråket Java är känt för sin driftsäkerhet, underhållbarhet och smidig utveckling. Javas unika arkitektur gör att programmerare kan utveckla applikationer som fungerar konsekvent på flera olika plattformar. Under denna kurs får du lära dig att skriva, kompilera, köra Java-program och får praktisk erfarenhet av att bygga robusta applikationer som använder de objektorienterade funktionerna i Java.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Designa och bygga robusta, objektorienterade applikationer
 • Organisera komplex data med Java-samlingar
 • Få åtkomst till relationsdatabaser med hjälp av JDBC
 • Läs/skriv filer och hantera undantag

Förkunskaper

 • 3-6 månaders erfarenhet av programmering med t.ex. C, Pascal eller Visual Basic

Du bör veta hur man:

 • Strukturerar data
 • Använder variabler, flödeskontroll och subrutiner
 • Skriver, kompilerar och kör ett program

Rekommenderad erfarenhet:

 • Kännedom om webbtekniker och objekt

Kursinnehåll
Introduktion till Java-programmering

Javas fördelar

 • Plattformsoberoende
 • Fristående program och servlets
 • Sammanställa källkod till bytecode
 • Översikt över klassbibliotek

 

Objektorienterad programmering med Java
Objektparadigmet

 • Inkapsling, arv och polymorfism
 • Objektorienterad (OO) analys och design: "Is a"- och"Has a"-förhållanden
 • Designa OO-applikationer steg för steg
 • Göra ett diagram av objektstrukturen med Unified Modeling Language (UML)

Javas objektorienterade funktioner

 • Skapa objekt från klasser
 • Aggregation och sammansättning
 • Utöka befintliga klasser
 • Overload och override av metoder

 

Java-språkets struktur
Språkets syntax

 • Deklarera och initiera variabler
 • Deklarera och använda vektorer
 • Upcasting, downcasting och autoboxing

Flödeskontroll

 • Anropa metoder och överföra parametrar
 • Villkorsuttryck och slingor
 • Hantera undantag med try och catch

Definiera klasser

 • Fält (instansdata)
 • Metoder (funktioner)
 • Abstrakta klasser och gränssnitt
 • Organisera klasser med paket och synlighetsmodifierare
 • Sammansättning kontra arv

Bygga komponenterna i ett Java-program

 • Dra nytta av generiska komponenter med Collections API
 • Utveckla nya klasser
 • Sammanställa och avlusa

 

Utveckla grafiska användargränssnitt (GUI)
Grundläggande om användargränssnitt

 • Grundläggande GUI-komponenter
 • Händelsedriven programmering
 • Fördelar med portabelt bibliotek för fönsterhantering

Java Foundation Classes (JFC)

 • Skapa Swing-komponenter
 • Lägga till Swing-komponenter till behållare
 • Arrangera Swing-komponenter med layouthanterare
 • Dialoger och meddelanderutor

Händelsehantering

 • Registrera händelsehanterare
 • Inre klasser och toppklasser

 

Lagra och hämta data med fil-I/O
Java Streams

 • Streams, Readers och Writers
 • Åtkomst till filer
 • Formatera text

Filer och kataloger

 • Läsa och skriva filer
 • Skapa, radera och döpa om filer
 • Erhålla katalog- och filinformation

 

Arbeta med relationsdatabaser
Åtkomst till databas med JDBC

 • Använda JDBC API
 • Välja databasdrivrutiner
 • Ansluta till en databas

Förbättra prestandan med prepared statements och lagrade processer

 • Skicka SQL-statements
 • Hämta och bearbeta resultat

 

Utvecklingsverktyg för Java

 • Java Development Kit (JDK)
 • Compiler (javac)
 • Javadoc utility
 • Java Archive (JAR) utility
 • Java Integrated Development Environments (IDEs)

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png