Öppna kurser

Introduktion till Python-programmering

Python är ett kraftfullt och smidigt objektorienterat språk som är designat för att vara lättanvänt och ge ökad produktivitet. Under denna kurs får du erfarenhet/kompetens som gör att du snabba kan uppnå utvecklingscykler, korta ner time-to-market och minska kostnader för underhåll genom att utveckla applikationer som använder Pythons språkfunktioner, dess rika standardbibliotek och programvarupaket från tredje part.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Snabbt utveckla funktionsrika applikationer med Pythons uttryck, funktioner variabler och datatyper
 • Strukturera kod med klasser, moduler och paket som använder OO-egenskaper
 • Skapa flera data accessors för att hantera olika lagringsformat
 • Utveckla dynamiska, plattformsoberoende GUI och datadrivna webbapplikationer
 • På den här kursen används Red Hat Enterprise Linux

Förkunskaper

 • Erfarenhet från ett annan procedur- eller objektorienterat programmeringsspråk, såsom C, C++, Java, VB.NET eller Perl
 • Kunskap om begrepp såsom variabler, loopar och branches samt viss erfarenhet av att använda en textredigerare för att redigera programkod
 • Viss kunskap objektorienterade koncept och språk

Kursinnehåll
Introduktion till Python

 • Kännetecken för språket Python
 • Pythons exekveringsmodell
 • Använda Pythons inbyggda typer
 • Manipulera strängar och numeriska literaler

Använda Pythons inbyggda typer
Manipulera strängar och numeriska literaler

 • Deklarera och initiera variabler
 • Utföra aritmetiska beräkningar
 • Fatta beslut och utföra iterationer
 • Formatera och dela upp strängar

Samla relaterad data

 • Få tillgång till positionsinformation i listor
 • Ta fram strukturerad data med hjälp av tupplar
 • Hantera datasamlingar konsekvent med iteratorer

Organisera och strukturera kod

Definiera och anropa funktioner

 • Positions, nyckelords- och standardargument
 • Implementera argumentlistor med variabel längd
 • Rekursiva funktioner och generatorfunktioner

Gruppera kod i moduler

 • Import och paketering 
 • Referera funktioner från moduler via kvalifikation
 • Access till standardbibliotek

Implementera klasser och objekt
Deklarera och redigera objekt

 • Kapsla in attribut och metoder i klasser
 • Initiera objekt med konstruktorer
 • Få åtkomst till och förändra attribut med metoder 
 • Överlagra operatorer

Arv och polymorfism

 • Återanvända funktionalitet genom arv
 • Definiera abstrakta klasser och gränssnitt
 • Överskugga metoder för dynamiskt beteende
 • Spåra räckvidden i namnrymden
 • Utöka funktionaliteten med klassdekoratorer

Redigera filsystem
Hantera filer

 • Läsa och skriva text och binära filer
 • Importera OS-modulen för kataloghantering

Öka programmens robusthetgenom att hantera undantag

 • Upprätthålla programkontroll med felhanterare
 • Upptäcka fel och rapportera via undantag

Ansluta till relationsdatabaser
Etablera kommunikation

 • Skapa en SQL-databaskoppling
 • Instantiera markörer för att få åtkomst till en databas

Utföra SQL-satser inom ett Pythonprogram

 • Hämta önskade datauppsättningar
 • Uppdatera databasen med åtgärdssatser

Konstruera ett GUI med Tkinter
Bygga användargränssnittet

 • Definiera GUI-klasser med Frames
 • Placera widgets och geometry managers

Lyssna efter gränssnittshändelser

 • Tillhandahålla menyalternativ
 • Svara på musklickningar
 • Binda händelsehanterare

Utveckla webbapplikationer
Analysera kommandohanteringskedjan

 • Förstå Pythons roll
 • Koppla kommandon till Pythonskript

Utveckla MVC med hjälp av Python

 • Integrera modellen med en databas
 • Hantera kommandon med styrobjekt

Dra nytta av ramverket Django

 • Förbättra produktiviteten med kodreduktion
 • Förenkla applikationsutveckling
 • Få tillgång till databasen och producera HTML med hjälp av Django-mallar

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png