Öppna kurser

Java introduktionskurs

För företag och organisationer

Kursen ger en övergripande introduktion till grundläggande aspekter av Java-programmering, både teoretiskt och hur de praktiskt implementeras. Tyngdvikten ligger på praktik och inlärning genom exempel och deltagarna kommer under kursens gång skriva sin egen kod, som med hjälp av läraren formas till robusta och designmässigt sunda applikationer.


Målet med kursen är att eleverna med sina nyvunna teoretiska kunskaper ska få en förståelse som inspirerar till vidare utveckling av bra kod.

Vilka kan delta?

Kursen har en översiktlig nivå och riktar sig till exempelvis testare eller projektledare som vill får en grundläggande förståelse för Java-programmering.

Förkunskapskrav

Inga speciella förkunskapskrav krävs.

Inlärningsmål

Efter kursen ska deltagarna ha en förståelse för hur man skriver applikationer i Java utifrån grundläggande principer som objektorientering och felhantering. Deltagarna ska ha lärt sig nödvändiga programmatiska byggstenar och hur de används praktiskt i Java. Kursen ska ha lagt en grund för inspiration och fortsatt lärande inom Java-utveckling.


Innehåll

Dag 1
Förmiddag, teori

 • Introduktion till kursen och förväntningar
 • Vad är Java? Bakgrund, JVM, byte code, plattformsoberoende
 • Varför Java? Verktyg, fördelar/nackdelar, alternativa språk
 • Grundläggande programmeringsstrukturer i Java-kontext; datatyper, klasser.

Eftermiddag, praktik

 • Kompilera och köra ett första Java-program
 • Praktiska exempel och uppgifter, lära känna Java

Dag 2
Förmiddag, teori

 • Programmatiska byggstenar; datatyper och algoritmer
 • Javas inbyggda verktyg; listor, tabeller, Javas API och dokumentation
 • Interaktion med användaren; input, output
 • Kommentarer och Javadoc
 • Eftermiddag, praktik
 • En början på ett större projekt, planering och design
 • Interaktion med en användare

Dag 3
Förmiddag, teori

 • Vad är objektorientering och varför behövs det?
 • Objektorientering i Java; polymorfism, arv, applikationsdesign

Eftermiddag, praktik

 • Bygga ut applikationerna utifrån ett objektorienteringsperspektiv

Dag 4
Förmiddag, teori

 • Felhantering och felsökning
 • Praktisk felhantering i Java

Eftermiddag, praktik

 • Introducera felhantering i applikationerna
 • Färdigställande av applikationerna

Dag 5
Förmiddag

 • Att planera och genomföra testning
 • Applikationerna testas och finslipas
 • Packetering av en javaapplikation; manifest och jarfiler

Eftermiddag

 • Presentation och genomgång av applikationerna
 • Sammanfattning och diskussion