Öppna kurser

Java fortsättningskurs

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till utvecklare som vill ta sin programmering till en ny nivå. Kursen går igenom avancerade koncept inom objektorientering och de verktyg Java tillhandahåller, samt teori och design runt trådning och vilka fallgropar som finns. Även mer avancerade Java-koncept som generics och reflections kommer
gås igenom. Utgångspunkten för alla applikationer under kursen är användning av Maven- och JUnittester, och även teorin bakom dessa behandlas.

Vilka kan delta?

 • Systemutvecklare
 • Testare

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper inom Java (eller motsvarande språk)

Inlärningsmål

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om hur man använder Maven för att hantera dependencies i Java och en Maven-applikation sätts upp. Deltagarna ska ha fått djupare kunskaper i ett antal viktiga koncept såsom trådning, generics, reflections och designpatterns.
Kursen ska ge kunskap om objektorienterat tänkande och användande av alla
de verktyg Java tillhandahåller inom det. Deltagarna ska fått en förståelse för vad Javas kodkonvention är, och varför den är viktig att följa.

Innehåll

Dag 1
Förmiddag, teori

 • Introduktion till kursen och förväntningar
 • Snabbgenomgång av Javas principer; objektorientering, arv, felhantering
 • Vad är Maven och varför behöver vi det?
 • Genomgång av Maven; pom.xml, lifecycle
 • JUnit och testplanering

Eftermiddag, praktik

 • Sätta upp ett första Maven-projekt
 • Praktiska exempel och uppgifter, lära känna Maven och JUnit

Dag 2

 • Djupdykning i objektorientering; interface, arv, polymorfism, statiska medlemstyper
 • Komplexitet och fallgropar i objektorientering
 • UML och design av objektorienterade applikationer
 • Generics, vad är det och varför behöver vi det?

Eftermiddag, praktik

 • Praktiska exempel, använda interface och generics
 • Implementera applikation designad med UML-diagram

Dag 3
Förmiddag, teori

 • Trådning, teori och praktik i Java
 • Fallgropar med trådar; deadlocks, ett annat sätt att tänka
 • Planera och felsöka trådar

Eftermiddag, praktik

 • Övningsuppgifter, få en förståelse för problem trådning kan orsaka
 • Praktiskt exempel, optimera en sorteringsalgoritm

Dag 4
Förmiddag, teori

 • En snabb titt på reflections och hur de används
 • Designpatterns, singleton och factories
 • Problemet med singletons och testning
 • En snabb titt på Spring och vad det är

Eftermiddag, praktik

 • Använd grundläggande Spring i en applikation
 • Exempel och övningsuppgifter

Dag 5
Förmiddag

 • Javas kodkonventioner och varför de ska följas
 • Kodrace, skriv en trådad applikation som utför en beräkningstung uppgift

Eftermiddag

 • Presentation och genomgång av applikationerna
 • Sammanfattning och diskussion