Öppna kurser

Penetrationstest – verktyg och tekniker

Det mest effektiva sättet att upptäcka brister i ert egna nätverk är att använda samma tänkesätt och metoder som hackare. Under denna IT-säkerhetsutbildning inom penetrationstest lär du dig hur hackare gör dataintrång, tar sig in i operativsystem och undgår olika antivirusprogram. Du får även kompetens att testa och visa svagheter i ert egna skydd och lär dig att implementera motåtgärder för att minska era risker och er sårbarhet.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Använda etisk hackning för att exponera svagheter
 • Samla information med hjälp av rekognosering, publik data och skanningsverktyg
 • Genomsöka och kompromettera ert nätverk med hackarmetoder för att testa och förbättra säkerheten
 • Skydda mot eskalering av behörigheter för att förhindra intrång

Kursinnehåll
Introduktion till etiskt hackande

 • Definiera en metod för penetrationstester
 • Skapa en plan för att testa säkerheten

 

Insamling av spår och information

Samla in kritisk information

 • Hitta användbar och relevant information
 • Sammanställa publik data
 • Inhämta information från arkivsajter

Skanna av och räkna upp resurser

 • Identifiera autentiseringsmetoder
 • Plocka information från e-posttjänster
 • Fråga nätverkstjänster
 • Skanna inifrån och ut med HTML och egress busting

 

Identifiera sårbarheter

Matcha svagheter och kryphål

 • Undersöka databaser
 • Fastställa målkonfiguration
 • Utvärdera verktyg för bedömning av sårbarhet

Utnyttja tillfällen till attacker

 • Upptäcka kryphålsresurser
 • Attackera med Metasploit

 

Attackera servar och enheter för att bygga upp ett bättre försvar

Kringgå access control lists (ACLs) för routrar

 • Upptäcka filtrerade portar
 • Modifiera portar för att få åtkomst

Kompromettera ett operativsystem

 • Utforska skyddslägen i Windows
 • Analysera processer i Linux/UNIX

Undergräva webbapplikationer

 • Injicera SQL- och HTML-kod
 • Kapa webbsessioner genom förutsägelser och cross-site scripting (XSS)
 • Kringgå autentiseringsmekanismer

 

Manipulera klienter för att upptäcka interna hot

Lägga ut fällor för och snärja insider-användare

 • Utföra attacker på klientsidan
 • Få kontroll över webbläsare

Manipulera interna klienter

 • Inhämta klientinformation
 • Exponera intern data

Använda verktyg för Social Engineering

 • Klona en legitim sajt
 • Avleda klienter genom att förvanska DNS-data

 

Utnyttja mål för att öka säkerheten

Använda fjärrkommandon

 • Välja reverse eller bind shells
 • Använda Metasploit Meterpreter

Pivotering och ö-hoppning

 • Driftsätta attacker mot bärbara medier
 • Routa genom komprometterade klienter

Stjäla målinformation

 • Stjäla lösenords-hashes
 • Utvinna information om routing av infrastruktur, DNS och NetBIOS-data

Ladda upp och köra kodpaket

 • Styra minnesprocesser
 • Använda fjärrfilsystemet

 

Testa säkerheten för antivirus och IDS

Maskera nätverkstrafik

 • Dölja attackvägar och kodpaket
 • Ta sig förbi yttre försvar

Kringgå antivirussystem

 • Upptäcka stealth-tekniker för att injicera skadlig kod
 • Hitta bristerna i antivirusskyddet

Minska riskerna och planera nästa steg

 • Rapportera resultat och skapa en handlingplan
 • Hantera korrigeringar och konfiguration
 • Rekommendera motåtgärder för cybersäkerheten

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png