Öppna kurser

Praktisk riskhantering

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till projektledare som vill utvecklas inom riskhantering genom praktisk tillämpning av enkla, kraftfulla verktyg. Kursen konkretiserar och exemplifierar välkända metoder inom området.

Vi kommer bland annat gå igenom metoder för riskidentifiering, -kategorisering -kvantifiering och prioritering, hur man beräknar kostnad enligt förväntat värde, en enkel form av riskutvärdering tidigt i projektfasen, riskuppföljning och vikten av att räkna med projektrisker vid estimering.

Till skillnad från mer grundläggande kurser inom riskhantering, vilka oftast avhandlar tidskrävande, svårbegripliga och sällan använda metoder, syftar denna kurs till att ge deltagarna en mer koncentrerad genomgång av utvalda och ofta använda metoder vilka är praktiskt genomförbara. Dessa är därmed inte för betungande att följa för vare sig projektledaren eller övriga projektdeltagare.

Under kursen övningar tillämpas de olika verktygen i realistiska övningar vilka syftar att vara direkt tillämpbara i deltagarnas vardag. Nödvändiga mallar och instruktioner vilka behövs ingår givetvis i kursmaterialet.

En viktig del av kursen är att ni delar med er av egna erfarenheter genom diskussioner. Läraren agerar här moderator och sekreterare och skickar efter utbildningen ut en sammanfattning inklusive referenser till fördjupande information om sådan finns tillgänglig.

Vilka kan delta?

 • Projektledare
 • Projekt- och projektportföljägare

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskap inom projektledning.

Innehåll

Dag 1

 • Introduktion till kursen och förväntningar
 • Grundläggande begrepp
 • Riskidentifiering
 • Riskkvantifiering (kvalitativ och kvantitativ)
 • Riskprioritering

Dag 2

 • Återkoppling dag 1
 • Förväntat värde
 • Riskuppföljning
 • Projektestimat & riskbudget
 • Riskhantering
 • Diskussion & Summering