Öppna kurser

Programmering med .NET: omfattande introduktion

Få en bra erfarenhet av C#, Visual Basic, Windows-programmering och ASP.NET. Under den här kursen lär du dig att skapa kod i Visual Studio, designa användargränssnitt, testning, felsökning samt att bygga och få åtkomst till SQL Server-databaser. Visual Studio och .NET-ramverket erbjuder en svit av verktyg som hjälper dig att utveckla modern programvara till er verksamhet.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Programmera webbapplikationer och Windowsapplikationer med .NET och Visual Studio
 • Skriva objektorienterad kod med C# och Visual Basic
 • Använda Visual Studio för att generera kod, design av användargränssnitt, testning och debugging
 • Bygga SQL Server-databaser och komma åt dem med hjälp av .NET-kod

Förkunskaper

 • God datavana, förståelse för programmeringsprocessen och hur programvaror fungerar

Rekommenderad erfarenhet:

 • Erfarenhet av programmering

Övrigt

 • På den här kursen används Visual Studio 2015 men det som lärs ut är tillämpligt även på tidigare versioner

Detaljerat kursinnehåll

Grundläggande programmering med .NET

Bygga applikationer med Visual Studio

 • Analysera .NET-nätverket
 • Hantera projekt med Solution Explorer
 • Ställa in projektgemenskaper och lägga till referenser
 • Lägga till filer, mappar och kod
 • Kompilera, avlusa och testa program

Koda objektorienterade applikationer

 • Dela upp kod i klasser
 • Lägga till fält, metoder, egenskaper, händelser och konstruktorer i klasser
 • Definiera omfattning och åtkomst

VB och C#-språkens syntax

Arbeta med datatyper och konverteringar

 • Strängar
 • Datum och tid
 • Heltal
 • Reella tal
 • Booleska värden
 • Utföra beräkningar med matematiska operatorer
 • Konvertera mellan olika datatyper

Styra körning av program

 • IF-satser
 • Skriva komplexa kriterieuttryck
 • CASE-satser (switch)
 • For ... Next-loopar
 • Do While...-loopar

Hantera fel

 • Initiera undantag
 • Gå igenom kod med avlusaren
 • Fånga upp fel med Try ... Catch ... Finally
 • Kommentera kod

Skapa Windowsapplikationer

Grunderna i Windowsapplikationer

 • Skapa formulär och kontroller
 • Navigera med menyer
 • Automatisera kod med verktygslådan och egenskapsfönstret

Händelsestyrd programmering

 • Hantera händelser från användargränssnittet
 • Deklarera och utlösa händelser

Designa objektorienterade applikationer

Separera applikationsansvar i klasser

 • Principen med entydigt ansvar
 • Ärva en basklass
 • Åsidosätta metoder i härledda klasser

Återanvända kod från multipla projekt

 • Skapa ett klassbibliotek i Visual Studio
 • Ställa in referenser

Programmera webbapplikationer med ASP.NET

Konstruera ASP.NET-webbplatser med Visual Studio

 • Skriva HTML-sidor och HTML-formulär
 • Uppnå konsekvens med Master-sidor
 • Designa sidor med ASP.NET-kontroller
 • Utforma webbplatser med ASP.NET-teman

Bearbeta webbformulär för ASP.NET

 • Visa data och samla in användarinput
 • Aktivera webbformulär med händelser
 • Spara data i sessioner
 • Automatisera åtkomst till data med ASP.NET Data Binding

Kontrollera åtkomst till webbsidor

 • Konfigurera säkerhet för webbformulär
 • Automatisera skapandet av användarkonton

Lägga till relationsdatabaser

Koncept för relationsdatabaser

 • Använda databaser för snabb och effektiv lagring
 • Syntax för att hämta, spara, uppdatera och radera data med frågor

Skapa en SQL Server-databas

 • Lägga till tabeller, fält och index
 • Definiera primära och främmande nycklar och relationer

Åtkomst till databasen med Entity Framework

 • Ansluta till databasen
 • Spara användarens data
 • Hämta data

Driftsätta .NET-applikationer

 • Publicera applikationer med ClickOnce
 • Flytta ASP.NET-applikationer till webben