Öppna kurser

Programming in C#, 20483

Målet med kursen är att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att utveckla C#-applikationer för Microsoft. NET-plattformen. Kursen fokuserar på C# programstruktur, språk syntax och detaljer genomförande.

C # skapades för att vara programmeringsspråket bäst lämpad för att skriva företagsapplikationer för. NET. C # kombinerar hög produktivitet av Microsoft Visual Basic med den råa kraften i C + +. Det är en enkel, objektorienterad och typsäkert programmeringsspråk som är baserad på C och C + + språkfamiljen.

 I slutet av kursen ska deltagaren kunna:

 • List the major elements of the .NET Framework and explain how C# fits into the .NET Platform.
 • Analyze the basic structure of a C# application and be able to document, debug, compile, and run a simple application.
 • Create, name, and assign values to variables.
 • Use common statements to implement flow control, looping, and exception handling.
 • Create methods (functions and subroutines) that can return values and take parameters.
 • Create, initialize, and use arrays.
 • Explain the basic concepts and terminology of object-oriented programming.
 • Use common objects and reference types.
 • Create, initialize, and destroy objects in a C# application.
 • Build new C# classes from existing classes.
 • Create self-contained classes and frameworks in a C# application.
 • Define operators, use delegates, and add event specifications.
 • Implement properties and indexers.
 • Use predefined and custom attributes.

Denna kurs är avsedd för erfarna utvecklare som redan har erfarenhet av programmering i C, C + +, Visual Basic eller Java. Dessa utvecklare kommer sannolikt att utveckla lösningar företagets verksamhet.