Öppna kurser

REST-baserade API:er

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till de javautvecklare som vill lära sig att designa, utveckla, testa och driftsätta REST-API:er. Deltagarna får en genomgång av principerna kring REST och hur dessa på bästa sätt tillämpas för att bygga skalbara applikationer som till exempel LinkedIn och Twitter.

Genom att utveckla REST-tjänster kan verksamheten dra nytta av:

 • en skalbar arkitektur lämpad för molntjänster
 • ett modulärt tillvägagångssätt som minimerar kodduplicering
 • enkla tester och minskad effekt av buggar
 • monitorering av användarbeteenden vilket ger underlag till beslutsfattande
 • större kreativ frihet till utvecklingsteamet utan ökad risk

Under kursen får deltagarna implementera ett produktionsmässigt REST-baserat API. Detta kan med fördel utgöra startpunkten för deltagarnas egen utveckling efter avslutad kurs.

Vilka kan delta?

Systemutvecklare

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskap inom java

Inlärningsmål

Efter kursen ska deltagare ha fått en ökad förståelse för hur serviceorienterad arkitektur kan öka produktivitet och kreativitet för utveckling. Deltagarna har också fått praktisk erfarenhet av att implementera ett REST-API i Java.

Innehåll

Dag 1

 • Introduktion till kursen och förväntningar
 • Varför Serviceorienterad arkitektur?
 • Grundläggande principer inom REST
 • API-design, arkitektur och systemstruktur

Dag 2

 • Skalbarhet
 • Säkerhet och prestanda
 • Autentisering och auktorisering
 • Testning

Dag 3

 • Loggning och felsökning
 • Driftsättning och dokumentation
 • Tips & erfarenheter
 • Diskussion & sammanfattning