Öppna kurser

Release management och continuous integration

För företag och organisationer

Kursen riktar sig till organisationer som vill ta steget vidare från förlegade release- och testmodeller genom att applicera nya agila metoder i utvecklingsprojekt från utveckling till produktionssättning. Continuous integration snabbar upp utvecklandet av applikationer genom att minimera ledtider för integration och testning och tillsammans med rätt verktyg kan hela utvecklingsprocessen kortas ner avsevärt och samtidigt ge en mer robust och säker slutprodukt.

Kursen innehåller både en teoretisk bakgrund och praktiska exempel för att deltagarna snabbt ska komma igång med arbetet i sina egna projekt.

Vilka kan delta?

Programmerare och utvecklare, systemdesigner, testare, projektledare, juniora release managers

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper inom applikationsutveckling och linux-miljöer.

Inlärningsmål

Efter kursen ska deltagarna ha fått en förståelse för fördelarna med continuous integration och provat på praktiska tillämpningar i väletablerade verktyg och språk. Deltagarna ska ha nytta direkt av sina nya kunskaper och kunna applicera det på egna projekt.

Innehåll

Dag 1

 • Introduktion till kursen och förväntningar
 • Vad är continuous integration och varför ska vi använda det?
 • Initial arbetsinsats mot löpande förtjänster
 • Introduktion till verktyg och språk

Dag 2

 • Översikt av automatiserade tester
 • Databasreleaser anpassade till continuous integration
 • Praktisk användning av release management-verktyg i exempelform
 • Jenkins
 • Fabric
 • Maven
 • Subversion

Dag 3

 • Praktisk användning forts.
 • Groovy/testautomatisering
 • Mysql-script och releseplanering för databaser
 • Fallgropar och hur de undviks
 • Diskussion och sammanfattning