Öppna kurser

Responsiv design

För företag och organisation

Kursen ger dig förutsättningar för att designa och utveckla webbgränssnitt för användning i olika miljöer och sammanhang. Vidare studeras hur gränssnitt kan anpassa sig för både stationära och handhållna enheter. Kursen beskriver aktuella tekniker som HTML5 och CSS3 med avseende på webbens struktur.

Designprinciper och användbarhet som redskap för att skapa tillgänglighet på webben introduceras. Relevanta metoder för responsiv webbdesign presenteras. Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska utveckla färdigheter i design och framställning av webbgränssnitt som anpassar sig för stationära såväl som handhållna enheter. Kursen förutsätter att du har tillgång till dator.

Vilka kan delta?

 • Webbutvecklare
 • Systemutvecklare

Förkunskaper

God branschkännedom, kunskaper i HTML, CSS, JavaScript samt programmerings-vana.

Inlärningsmål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren

 • Känna till och kunna använda grundläggande metoder och verktyg för design av anpassningsbara webbgränssnitt
 • Kunna redogöra för begrepp och centrala principer avseende responsiv webbdesign och mobile computing
 • Kunna använda HTML5, CSS3 & JavaScript vid utveckling av anpassningsbara webbgränssnitt
 • Kunna förstå, beskriva och tillämpa grundläggande designprinciper för webben
 • Ha utvecklat sin förmåga att kunna välja, för ändamålet, lämpliga metoder och verktyg vid utveckling av anpassningsbara webbgränssnitt

Innehåll

Under fem dagar med föreläsningar, övningar och laborationer kommer vi gå
igenom:

 • Begrepp och centrala principer avseende responsiv webbdesign och mobile computing
 • Grundläggande metoder och verktyg för design av anpassningsbara webbgränssnitt
 • HTML5, CSS3 & JavaScript vid utveckling av anpassningsbara webbgränssnitt
 • Grundläggande designprinciper för webben