Öppna kurser

Utveckling av mobila applikationer

För företag och organisation

Kursen är en introduktionskurs för att skapa mobila applikationer och mobila tjänster. Studenterna kommer att lära sig effektiva metoder och arbetssätt för att skapa plattformsoberoende mobila applikationer för Android, iOS och Windows Phone. Kursen ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i teknikområdet för tjänsteutveckling för mobila och handhållna enheter.

Vi kommer främst att bygga och testa applikationer för smarta telefoner, men våra applikationer kan även köras med inga eller små förändringar på mer kraftfulla enheter som skrivplattor, smarta TV-apparater, kameror, industridatorer och informationssystem för bilar.

Kursen behandlar tre huvudsakliga svårigheter vid skapandet av mobila applikationer:

 1. Integrera och effektivisera externa tjänster för nya mobila applikationer och nya användarupplevelse,
 2. Att hantera olika egenskaper mellan olika enheter
 3. Att förstå hur användarnas krav och nya affärsmodeller skapar framgång för mobilprogram och tjänster.

Kursen kommer att besökas av gästföreläsare från industrin. Vi samarbetar också med en branschmentor som hjälper eleverna med att förstå hur utvecklingen av mobila applikationer sker i industrin.

Vilka kan delta?

Webbutvecklare
Systemutvecklare

Förkunskapskrav

Du har grundläggande kunskaper i C# -programmering och SQL.

Innehåll

Under fem dagar kommer vi genom föreläsningar, seminarier och laborationer att behandla följande delar:

 • Den mobila ekosystemet
 • Mobil Kontext och användning
 • Mobil Informationsarkitektur
 • Utveckling av mobila applikationer med Android
 • Mobila webapplikationer
 • Mashups för mobila tjänster
 • Aktuella forskningsområden
 • Affärsmodeller, försäljning och distribution av mobila applikationer

Inlärningsmål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förstå hur man analyserar grundläggande användarkrav på utveckling av mobila applikationer och mobila tjänster
 • Utveckla mobila appar baserade på xamarin
 • Utveckla och driftsätta grundläggande mobila webbtjänster
 • Förstå hur man skapa webb-innehåll för mobila applikationer och mobila tjänster med hjälp av Mashup
 • Förstå de mobila ekosystemen av tjänsteleverantörer, telefontillverkare och mobiloperatörer

I syfte att:

 • Kunna jämföra teknik som används i applikationsutveckling
 • Kunna använda mobila tjänster för säkerhet, betalning, och positionering
 • Ha förmåga att beskriva hur ett mobilnät fungerar
 • Ha förmåga att förklara begränsningar med mobilnät och terminal
 • Kunna identifiera och förklara de kritiska frågorna i kravanalys för mobila applikationer och tjänster
 • Kunna välja lämpliga tekniska lösningar för att utveckla mobila applikationer och tjänster
 • Kunna implementera mobila applikationer med hjälp av lämpliga verktyg