Öppna kurser

Angular 9

Angular har blivit ett av de populäraste ramverken för att skapa modulära och effektiva single-page-applikationer. Den här kursen går igenom Angular 9 från grunden, och visar hur man utnyttjar de senaste API-funktionerna, -teknikerna och bästa praxis.

Den här kursen levereras av Edument

Vad du får lära dig

 • Grundläggande principer i Angular
 • Hur man skapar komponenter
 • Databindningstekniker
 • Användning och skapande av pipes
 • Services och dependency injection
 • Routing
 • Anropande av REST-services och web sockets
 • Användning av Angular CLI

Målgrupp 

Frontend-utvecklare som vill skapa fullfjädrade webbappar med Angular, och/eller med ett genuint intresse för hur man strukturerar applikationer byggda med JavaScript.

Förkunskaper

Kännedom om HTML och JavaScript och/eller TypeScript-programmering

Innehåll

Kom igång med Angular

 • Funktioner i Angular 9
 • Angulars arkitektur 
 • Utvecklingsverktyg och IDE:er


Det viktigaste om TypeScript

 • TypeScript vs. JavaScript
 • Transpilation'
 • Användning av TypeScript Playground-webbplatsen
 • Konfigurering av transpilation
 • TypeScript-variabler, funktioner, klasser, inheritance och gränssnitt


Skapa en Angular-applikation

 • Import av Angular-bibliotek
 • Definiering av en enskild komponent
 • En första titt på mallar


Databindning

 • Envägs- vs tvåvägsdatabindning
 • Stiltekniker
 • Loopar och IF-påståenden 


Pipes 

 • Användning av inbyggda pipes
 • Utveckling av egna pipes
 • Användning av pipes genom programmering 


Formulär

 • Mallbaserade formulär
 • Reaktiva formulär
 • Dynamiska formulär
 • Validering


Komponenthierarkier

 • Komponentinput
 • Komponentoutput
 • Hantering av komplexitet


Dependency Injection

 • Hur fungerar DI i Angular
 • Definiering av services
 • Injecting services
 • Tillhandahållande av services


Routing

 • Översikt över routing
 • Router outlets
 • Route-parametrar och route-data
 • Definiering av multipla router outlets
 • Lazy loading


Anrop av Rest Services

 • Grunderna för Rest
 • Anrop av Rest services med HttpClient
 • Visning av asynkrona resultat


Web Sockets

 • Grunderna för Web sockets
 • Anropning av Web Sockets från JavaScript
 • Wrapping asynkront via Observables


Direktiv

 • Översikt över direktiv
 • Parametrar och event
 • Strukturella direktiv
 • Transklusion 


Angular CLI

 • Vad är Angular CLI
 • Skapa en mallapplikation
 • Generera artefakter
 • AOT vs. JIT-kompilering
 • Bundling och tree-shaking