Öppna kurser

Angular Fundamentals (Live Webinar)

Denna Angular Fundamentals-kurs ges inom ramarna för Lexicons Blended Training-koncept där fem lärarledda livesända webinarier varvas med självstudier. Utbildningen är uppbyggd kring åtta utbildningsblock och pågår under en femveckorsperiod.

Programmet genomförs under en femveckorsperiod där de schemalagda webinarierna omfattar totalt fem timmar.  Varje webinar är ca en timme långt.

Kursen startar med ett inledande webinarie där vi presenterar lärportalen, kursmaterial och labbmiljö samt ger en överblick av utbildningen Sedan träffas vi online en gång i veckan för att följa upp, repetera, svara på frågor och förstärka veckans innehåll.  Under webinarierna blir det mycket demonstration och erfarenhetsbyte från verkliga projekt.

Allt kursmaterial är på engelska. Webinarierna och kursprogrammet leds av en erfaren svensktalande kursledare och konsult som har djup och lång erfarenhet med Angular i både teori och praktik.

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande teoretisk kunskap inom ramverket Angular. Varje utbildningsblock inleds och avslutas med ett interaktiv livesänt webinar tillsammans med kursledaren.

Självstudiearbetet genomförs i Lexicons lärportal där deltagaren har åtkomst till allt kursmaterial, övningar samt möjlighet att under hela kursen ställa frågor till kursledaren i ett online-forum.
Kursen utgår efter den senaste versionen av Angular.

Målgrupp  
Frontend-utvecklare som vill skapa “single page” applikationer med Angular.

Förkunskaper
Grundläggande HTML kunskaper och erfarenhet av JavaScript och/eller TypeScript och/eller C#.

Kursinnehåll
Utbildningen består av fem delkurser som disponeras över en vecka vardera:

  • Användning av Angular CLI
  • Grundläggande principer i Angular
  • Hur man skapar komponenter
  • Databindningstekniker
  • Services och dependency injection
  • Användning och skapande av pipes
  • Direktiv
  • Routing
  • Anropande av REST-services