Öppna kurser

Avancerad C#

I den här kursen hjälper vi dig att bli en mer effektiv C#-utvecklare. Vi lär oss om generics, LINQ (Language Integrated Query) och lambdauttryck. Vi använder enumerations, nullable-typer, initializers och extension methods för att skriva renare kod som är lättare att underhålla.

Den här kursen är för dig som har praktiska kunskaper om de objektorienterade funktionerna som ligger till grund för språket C#, och den kommer att lyfta dig till nästa nivå. Kursen består av många praktiska övningar där du får appicera det du lär dig i kursen.

Kursen är uppdaterad med senaste C# version 9 och .NET 5. Även om du inte använder .NET 5 idag, så kommer du att få stor behållning av kursen då de flesta moment i kursen är applicerbara både på .NET 5, .NET Core och .NET Framework.

Målgrupp
Utvecklare med ett par års erfarenhet av .NET som vill gå in på djupet.

Förkunskaper
Du bör ha gått Beginning C#, eller ha motsvarande förkunskaper.

Kursinnehåll

 • .NET 5 and C# 9
 • .NET Core
 • Visual Studio
 • Objektorientering
 • Polymorphism
 • Arv vs Interface
 • Värde- och referenstyper
 • Non-nullable and nullable types 
 • Generics
 • Tuples and Value Tuples
 • Linq
 • Projections
 • Query vs lambda syntax
 • Anonymous types
 • On demand execution
 • Aggregate functions
 • Object and collection initializers
 • Iterators
 • Foreach vs for loops
 • Explicit interfaces
 • The IEnumerable interface
 • Operator overloading
 • Extension methods
 • Delegates
 • Lambda expressions
 • Func and Action
 • Threads and Tasks
 • JSON Serialization

Kursen levereras i samarbete med Edument
Edument