Öppna kurser

Azure för .NET- utvecklare

Azure är Microsoft’s moln-datalagringsteknik. I denna kursen utforskar vi olika tekniker för utveckling av applikationer och lagring av data i molnet (Microsoft Azure), och hjälper dig att förstå när olika tillvägagångssätt används bäst.

Denna utbildning körs i Eduments regi.

Kursen är djup och bred, och antar att ni redan har en bra förståelse för .NET och erfarenhet av företagsutveckling.

 • Bli en bättre .NET-programmerare
 • Öka er kunskap om minneshantering
 • Lär er de grundläggande Azure-koncepten
 • Skapa Moln-tjänster
 • Skapa tjänster för appar.
 • Använda SQL-databaser
 • Arbeta med Azure Storage
 • Arbeta med Azure Service Bus
 • Implementera säkerhet
 • Distribuera en applikation till Azure

Målgrupp

.Net-utvecklare som vill lära sig utveckla mot Azure.

Förkunskaper

Välgrundad erfarenhet av C#.

Vad du kommer lära dig

Getting Started with Azure

 • Platform as a Service (PaaS)
 • Infrastructure as a Service (IaaS)
 • Software as a Service (SaaS)
 • Creating a Microsoft Azure account
 • Using the Microsoft Azure Management Portal
 • Installing Microsoft Azure tools in Visual Studio

Creating Azure Cloud Services

 • Overview of cloud services
 • Creating web roles and worker roles
 • Communicating between web roles and worker roles
 • Using caching effectively

Creating Azure App Services

 • Creating ASP.NET MVC web applications
 • Creating Web API RESTful services
 • Azure considerations

Using SQL Database

 • SQL Database architecture
 • Features and limitations
 • Data access techniques
 • Creating and connecting to SQL Database
 • Developing Microsoft Azure services that use SQL Database

Getting Started with Azure Storage

 • Storage service architecture
 • Azure storage accounts
 • Understanding connection strings
 • Using the Azure Storage Emulator
 • Overview of blobs, queues, and tables

Going Further with Azure Storage

 • Blob containers, block blobs, and page blobs
 • Blob directories
 • Creating a table for table storage
 • Defining entity types
 • Using the table APIs
 • Querying entities
 • Creating a queue for queue storage
 • Sending and receiving messages
 • Using asynchronous APIs
 • Using REST APIs

Azure Service Bus

 • Overview of Service Bus
 • Creating and using Service Bus queues
 • Creating and using Service Bus topics

Authentication and Authorization

 • Essential concepts
 • Using Azure Active Directory
 • Shared Access Signature authentication

Deploying Services

 • Using Web Deploy in Visual Studio
 • Web deployment packages
 • Command-line tools for Web Deploy
 • Deploying to Azure