Öppna kurser

Frontend Utvecklare (distansutbildning)

Efter denna utbildning kommer du snabbt i kontakt med branschen, samtidigt som du lär dig om de hetaste trenderna inom Frontend. Under utbildningen får du de kunskaper som behövs för att utveckla webblösningar från grunden. Du kommer fördjupa dina kunskaper i JavaScript, HTML och CSS för att sedan bygga på kunskapsnivån med mer avancerad programmering. Under utbildningen får du även god förståelse för design, användarvänlighet och Backend som även de är viktiga komponenter i rollen som Frontendutvecklare.

Utbildningen löper över fyra veckor på distans. Under varje vecka håller kursledaren fyra livesända halvdagars workshops som sedan varvas med självstudier i form av e-learning/digitalt kursmaterial och övningar. Deltagaren kommer få arbeta aktivt med egna projekt under utbildningens gång.

 • Som deltagare kan du enkelt planera dina studier, i tid och i din egen takt, utifrån dina andra aktiviteter.
 • Inga tillkommande rese- eller hotellkostnader, och minskad påverkan på miljön.
 • Deltagaren hinner repetera och öva.

Målgrupp
Deltagare som ser en framtid inom programmering och frontend utveckling.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men intresse för IT/data och programmering är viktigt.

Kursinnehåll
Vecka 1

Under varje vecka håller kursledaren fyra interaktiva workshops mellan kl 9.00 – 12.00, måndag till torsdag.

 • Introduktion till HTML5
  • Vad är Html?
  • Struktur av en Html sida.
  • Semantisk Html
  • Arbeta med att skapa en Html sidas struktur
  • Visa text i Html
  • Skapa länkar och använda bilder
  • Inhämta information ifrån användare med hjälp av Html formulär
 • Introduktion till CSS
  • CSS syntax och selektorer
  • Koppla ett css till en Html sida
  • Arbeta med typsnitt och måttenheter
  • Skapa texteffekter
  • Skapa visuella effekter med färger och bakgrunder
 • Introduktion till JavaScript
  • Vad är JavaScript?
  • Grundläggande syntax
  • Hantering av variabler, data typer och operatorer
  • Skapa funktioner
  • Utnyttja villkor, iterationer
  • Arbeta med listor

Vecka 2
Under varje vecka håller kursledaren fyra interaktiva workshops mellan kl 9.00 – 12.00, måndag till torsdag.

 • Introduktion till Document Object Model(DOM)
  • Förstå objektmodellen
  • Identifiera html element i DOM
  • Söka efter element och attribut i DOM
  • Skapa, ta bort och ändra objekt i DOM
  • Hantera och skapa händelsestyrning i DOM
 • Asynkron programmering
  • Pil funktioner
  • Förstå ”Promises” och ”Callbacks”
  • Hantera begreppen async och await
 • Skicka och ta emot server data med XMLhttpRequest
  • Hur webbläsaren hanterar data
  • Anropa en server för att hämta och skicka data
  • Förstå felhantering
  • Konsumera data som kommer ifrån server
 • Skapa välstrukturerad JavaScript
  • Vad är ”Global Namespace” och hur skall det hanteras
  • Objekt orienterad programmering
   • Skapa enkla objekt
   • Använda objekt initierare
   • Utnyttja ”prototyping”
  • ES2015 klasser
  • Utöka objekt
   • Utnyttja inkapsling
   • Implementera arv
   • Utöka befintliga objekt med nya metoder

Vecka 3
Under varje vecka håller kursledaren fyra interaktiva workshops mellan kl 9.00 – 12.00, måndag till torsdag.

 • Skapa responsiva webapplikationer
  • Vad skall man tänka på vid stöd av olika enheter?
  • CSS Media typer
  • Använda Media frågor
  • Skapa stilmallar för utskrift
 • Arbeta med grafik
  • Vad är SVG?
  • Skapa SVG grafik
  • Rita cirklar och komplexa former
  • Rita text
  • Skapa färgbländningar
  • Utnyttja Canvas API
 • Skapa animeringar
  • Använda enkla övergångar
  • Konfigurera övergångar
  • Utnyttja CSS övergångar
  • Skapa 2D och 3D övergångar
  • Bygga animeringar med ”Keyframes”
 • Arbeta med Real-tids kommunikation
  • Introduktion till WebSockets
  • Anslut till en server med hjälp av WebSockets
  • Skicka och ta emot meddelanden
 • Skapa bakgrundsarbeten med Web Workers
  • Introduktion till Web Workers
  • Skapa och stoppa bakgrunds processer
  • Skapa delade Web Workers

Vecka 4
Under varje vecka håller kursledaren fyra interaktiva workshops mellan kl 9.00 – 12.00, måndag till torsdag.

 • Publicera webapplikationer
  • Introduktion till JavaScript moduler
  • Förstå modul paketerade och översättare
  • Vad är Node.js och npm?
  • Introduktion till webpack
  • Konfigurera webpack
  • Använda Babel för att kompilera JavaScript
 • Vad är JavaScript Ramverk
  • Genomgång av Angular, React och Vue.js
 • Introduktion till Angular
  • För och nackdelar
 • Introduktion till React
  • För och nackdelar
 • Introduktion till Vue
  • För och nackdelar