Öppna kurser

IdentityServer i Produktion

Den här kursen tar vid där vår populära kurs Säkra ASP.NET med OpenID Connect och IdentityServer avslutade, med ett tydligt fokus på att driftsätta en komplett IdentityServer i en fungerande produktionsmiljö. Den här gången får du lära dig undvika många av de vanligaste fallgroparna och utmaningarna du möter i början av din utvecklingsresa.

När vi säger att den här kursen handlar om att sätta i produktion, menar vi det. Vi kommer att driftsätta de services vi skapar på Internet med hjälp av bland annat TLS-certifikat.

Lösningen du kommer att driftsätta består av en klient, ett API och en fullt konfigurerad IdentityServer. Vi är speciellt stolta över att vi inte fuskar eller tar genvägar i den här kursen.

Vi använder senaste version av Visual Studio 2019, ASP.NET Core 3.x och IdentityServer4 version 4.x. Kursmaterialet är skrivet på engelska och kursen kan hållas på antingen svenska eller engelska. Kursen tar upp Molnet och containrar, men det är dock inte kursens fokus, så det krävs ingen tidigare erfarenhet av dem

Du kommer lära dig att:

 • Lagra konfigurationsdata i separata konfigurationsservices
 • Använda en separat loggserver för analyser och visualisering
 • Använda verkliga HTTPS-certifikat
 • Skapa våra egna signeringsnycklar
 • Använda kontinuerlig distribution för att distribuera våra tjänster

Denna praktiska kurs innehåller ett stort antal övningar som tar dig genom alla steg som krävs för att skapa en lyckad Identitetslösning. 

Målgrupp
Utvecklare som vill lära sig steg-för-steg hur man driftsätter en IdentityServer-lösning på Internet på ett säkert sätt

Förkunskaper

Kursinnehåll

 • Configuration
 • HTTPS certificates
 • Security
 • Logging
 • Securing ASP.NET Core Data Protection service
 • Public/Private key encryption
 • Creating JWT Token signing keys using OpenSSL
 • Token Signing keys
 • IdentityServer and the database
 • Securing and working API
 • Extending IdentityServer
 • Performance
 • Troubleshooting IdentityServer

Kursen levereras i samarbete med Edument
Edument