Öppna kurser

Introduktion till programspråket C# och .NET ramverket

I denna utbildning kommer du igång med språket C# och .NET ramverket. Du kommer förstå grundläggande syntax och de viktigaste delarna i klassbiblioteket. Utbildningen ger dig en bra och bred grundkunskap i objektorienterad utveckling och du kommer även få kunskaper i arv och interface-implementation.

Kursen levereras av erfarna utvecklare som visar dig det bästa sättet att skriva C# enligt moderna riktlinjer. Denna utbildning körs i Eduments regi.

Målgrupp

Utvecklare som vill börja utveckla på .NET-plattformen i C#. 

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper i .NET, men du ska ha programmerat i något språk tidigare.

Vad du kommer lära dig

The .NET platform and Visual Studio

 • Overview of the .NET framework and C#
 • Different project templates
 • Building and running projects

Language constructs

 • Basic data types
 • Operators
 • Declaring and using variables
 • Namespaces
 • Arrays
 • Flow control and loops

Classes

 • Writing your own classes
 • Adding behaviour through methods

Generic collections

 • Lists, queues and stacks
 • Dictionaries
 • IEnumerables and foreach loops

OOP basics

 • Member access modifiers
 • Data encapsulation
 • Writing properties and get/set accessors
 • Constructors
 • Designing with objects

Inheritance

 • Inheriting behaviour from base classes
 • Virtual methods and overriding
 • Abstract classes and methods
 • How to use inheritance appropriately

Interfaces

 • What interfaces are
 • Implementing interfaces
 • Class inheritance vs interface implementation

Garbage Collection and memory management

 • Garbage collection overview
 • Memory heaps and stacks
 • Using ref and out parameters
 • Structs vs classes
 • Boxing and unboxing

Type conversion

 • Type conversions
 • Implicit and explicit conversion
 • The Convert class

Exceptions and error handling

 • Try ... Catch ... Finally syntax
 • Catching multiple exception types
 • Throwing exceptions
 • Creating your own exception types

Built-in types

 • Date and time
 • Manipulating strings
 • Reading from and writing to files
 • Streams