Öppna kurser

Java för testare

Lär dig grunderna och testning i Java snabbt. Kursen lär ut grunderna i programmeringsspråket Java med utgångspunkt ifrån enhetstester och en vision om att automation.

Kursens fokus är att lära sig skriva och läsa kod för att stödja automation och inte att skriva applikationer. Vi har genomgångar av syntaxen i viktiga delar av språket och förklaringar av begrepp och vanliga metodiker. Vi testar parprogrammering och testdriven utveckling som en del av lärandeprocessen. Vi börjar praktiskt ffån grunden hur man sätter upp miljön och varvar därefter teori med praktiska övningar. Efter hand lär du dig förstå och läsa kod och hur man går tillväga för att använda nya outforskade delar av Java och de många olika ramverk som finns för testautomation.  

Kursmål 
Efter kursen kan du läsa och förstå grunderna i Java och vet hur man utforskar nya delar av språket. Du kan sätta upp en egen utvecklingsmiljö och har strukturen för ett testramverk som du enkelt kan utöka med kommande behov. 

Målgrupp  
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig programmering med en vision att börja automatisera tester. Tidigare programmeringserfarenheter kommer öka din behållning av kursen men är inget krav då vi startar från grunden. 

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om systemutveckling och test. 

Kursinnehåll 
Introduktion

 • Testare och Java 

Komma igång

 • Installation 
 • Struktur 

Grunderna i Java

 • Klasser och paket
 • Namnkonventioner 
 • Kommentarer 
 • Datatyper 
 • Variabler 
 • Metoder 
 • Objekt 
 • Konstruktorer 
 • Åtkomstmodifierare 
 • ATV 
 • Interface 
 • Exceptions 

Arbetssätt

 • Skriva och köra tester 
 • Testdriven utveckling 
 • Mobprogramming 
 • Design patterns 

Kursen levereras genom utbildningspartner: Techtive 
Techtive.png