Öppna kurser

Mjukvaruarkitektur

Under kursen går vi igenom beprövade lösningar för hållbara system: testdriven utveckling, domändriven design, services, event-sourcing och en mängd andra mönster. Målet är att ge dig en djup förståelse, så att du sedan kan komma tillbaka till ditt eget projekt och applicera dessa lösningar.

Arkitektur är ofta vad som skiljer ett lyckat projekt från kaos. Moderna system lägger höga krav på arkitekten och utvecklarna. De ska vara:

 • persistenta, och inte tappa information
 • tillgängliga och klara belastningstoppar
 • lätta att integrera med andra system
 • distribuerade (ibland)
 • säkra
 • testbara
 • lätta att bygga ut och förvalta

Alla känner till problemen, men de traditionella lösningarna som lärs ut brukar leda till stora system med stora problem. Den här kursen lär dig alternativa mönster, saknade pusselbitar, och att det finns fler sätt att lösa problemen. 

Vi får ofta höra att denna kurs erbjuder saker som andra kurser inte har. Det beror på att vi har utformat den utifrån många års erfarenhet i storskaliga projekt i industrin.

Målgrupp
Utvecklare och arkitekter som ska designa system eller ikläda sig arkitektrollen i sitt projekt.

Förkunskaper
Ett par års utveckling. Gärna i något objektorienterat språk (som Java, C#, C++). Kursen är dock språk- och plattformsoberoende.

Kursinnehåll
The Role of The Architect

 • Why design matters
 • Complexity
 • The architect's place in the team.
 • Why architecture is hard.

Build and deployment

 • CI/CD
 • Feature flags
 • Securing your build

Getting feedback

 • TDD
 • Refactoring
 • Software metrics

Domain Driven Design (DDD)

 • Bounded contexts
 • Ubiquitous language
 • Entity and value objects
 • Invariants
 • Aggregates
 • Event Storming

Data Access Architecture

 • CAP theorem
 • ORM mapping
 • NoSQL databases

CQRS & Event sourcing

 • Semantic operations
 • Event sourcing
 • Read vs Write
 • The CQRS pattern
 • Commands and events
 • Write and read sides
 • Integration

Behavior Driven Development

 • BDD and event driven systems
 • Outbox pattern
 • Exact once delivery
 • Idempotency
 • Consistency
 • Data truth

Resilient systems

 •  Retries
 • Circuit breakers
 • Resilience patterns
 • Chaos Engineering

Monolith and Micro Services 

 • Slicing our architecture
 • Composition 
 • Micro frontends
 • Micro-services
 • Sidecar pattern
 • Service mesh

REST APIs

 • Hypermedia
 • Creating scalable and reliable APIs
 • Webhooks

OpenAPI and Swagger

 • GraphQL

Security

 • The security challenges
 • Hacking your self
 • Social engineering
 • Securing your architecture

Kursen levereras i samarbete med Edument
Edument