Öppna kurser

Webbsäkerhet för utvecklare

Denna kurs hjälper dig att utveckla ett säkerhetsorienterat tankesätt samt visar hur webben fungerar arkitekturmässigt, så att du förstår hur olika sårbarheter kan uppstå. Därefter tar kursen upp en rad sårbarheter, hur en attack utifrån skulle kunna konstrueras, och hur du kan känna igen och försvara dig mot dem.

Utmaningarna att göra en säker webbplats är väldigt stora idag. Dagens utvecklare känner inte alltid till säkerhetsaspekterna för säker utveckling. Problemet är också att hänga med i den snabba utvecklingen. Fler säkerhetshål uppstår också i och med trenden att vi lägger alltmer funktionalitet i webbläsarna. 

Affärsriskerna och kostnaderna när ett intrång väl sker är väldigt stora, och vi utvecklare har ansvaret att planera framåt och förhindra detta. Därför är det viktigt att vi har en god grund att stå på när det gäller säkerhet och risker. 

Livet på Internet är inte så harmoniskt. Tyvärr utsätts du dygnet runt för en armé av fiender, vissa människor, vissa robotar, med mörkare mål. Kan vara att antingen orsaka förlust av information eller rykte, utnyttja dina resurser för egen vinning eller attackera din användarbas.

Målgrupp
Kursen riktar sig till webbutvecklare.

Förkunskaper
Har arbetat med grundläggande webbutveckling tidigare.

Kursinnehåll
Introduction

 • The reality
 • What might an attacker want?
 • Social Engineering

HTTPS

 • Man-in-the-middle attacks
 • Certificates
 • Certificate pinning
 • Securing cookies
 • HTTP Strict Transport Security header

Encoding

 • Character encoding
 • Unicode
 • Encoding

Cross Site Scripting

 • Stored XSS
 • Reflected XSS
 • DOM Based XSS
 • XSS Preventions

Content Security Policy

 • Headers and directives
 • CSP Reporting

Cross site request forgery (CSRF)

 • CSRF Prevention
 • Synchronizer Token Pattern
 • Double Submit Cookies

Securing your cookies

 • Cookie security-oriented
 • Same-site cookies

CORS

 • Origins
 • Same-Origin Policy
 • Cross-Origin Resource Sharing

Injections

 • SQL Injections
 • File path injections

Authentication & Authorization

 •  Securing the login-form
 • Securing the session
 • Multi factor authentication

Denial-of-Service (DoS) attacks

 • Network attacks
 • Application level attacks
 • Regular Expression attacks
 • XML DoS attacks
 • Decompression bombs

Password management

 • Secure password storage
 • Hashing
 • Salt and pepper

Information leakage

 • Error handling
 • Source control leaks
 • SQL Timing attacks
 • Login timing attacks
 • Response header leakage
 • Search engine leakage
 • Server leaks

Attacking and securing our site

 • Hacking tools
 • Penetration testing
 • Hack your self
 • How to make a secure site
 • Secure development process

Kursen levereras i samarbete med Edument
Edument