Öppna kurser

Agile Fundamentals

Lär dig värdet av att vara agil, de centrala delarna i värdedriven utveckling, tekniker för agil planering samt hur du samarbetar med kunder, beställare och ditt team. På den här kursen får du en genomgång till flera olika agila tekniker, metoder och arbetssätt så att du själv kan utvärdera vad som passar bäst för dig och ditt team. Kursen uppfyller kraven för ICP-certifiering (ICAgile Certified Professional) och ger 24 Scrum Alliance SEU.

På den här kursen får du en genomgång till flera olika agila tekniker, metoder och arbetssätt så att du själv kan utvärdera vad som passar bäst för dig och ditt team. Vi går igenom olika möjligheter med agila metoder och flera olika agila verktyg. 

Kursen uppfyller kraven för ICP-certifiering (ICAgile Certified Professional) och ger 24 Scrum Alliance SEU.

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Tillämpa värderingar och principer från agila metoder på produktutveckling
 • Jämföra de mest populära agila metoderna, inklusive Scrum och Kanban
 • Förstå de kulturella och tankemässiga utmaningarna det innebär att arbeta agilt
 • Skapa ett ständigt fokus på leverans av kundvärde
 • Utveckla självorganiserande team som frekvent levererar kvalitetssäkrade produkter med högt affärsvärde

För att uppnå ICAgile-certifiering behöver du få ett godkänt resultat på provet som skrivs i slutet av kursen.

Kursinnehåll
Introduktion till agila värderingar och principer

 • Formulera agila värderingar och principer
 • Förstå principerna i tänkesättet bakom Lean
 • Jämföra agila metoder med traditionella metoder

 

Jämförelse mellan olika agila metoder
Scrum

 • Se Scrum som ett ramverk för självstyrande team
 • Placera in Scrum i teorier om processtyrning
 • Förstå roller, artefakter och händelser inom Scrum-ramverket

Kanban

 • Identifiera sambandet mellan Kanban och Leans fokus på att få bort slöseri (waste) från arbetsflödet
 • Se Kanban som en väg till förändring snarare än en metod
 • Visualisera arbetsflödet genom att designa en Kanban-tavla

eXtreme programming (XP)

 • Förklara kärnvärderingarna i XP
 • Utveckla mjukvara med XP:s kärnpraxis
 • Driva ett mjukvaruutvecklingsprojekt med hjälp av XP-processen

Jämföra Scrum och XP med Kanban

 • Införliva skillnaden mellan Scrum-tavlor och Kanban-tavlor
 • Timeboxing med Scrum och XP
 • Förstå varför Scrum kräver tvärfunktionella team medan Kanban är neutralt

 

Värdedrivna leveranser
Fokusera på affärsvärde

 • Prioritera att leverera funktioner med högt affärsvärde
 • Uttryckligen fokusera på affärsvärde och produktkvalitet
 • Utveckla krav och lösningar tillsammans under utvecklingen

Iterativa och inkrementella leveranser

 • Leverera ”tidigt och ofta” för ROI (Return on Investment) och feedback
 • Jämföra Scrum och Kanban som ”pull”-system
 • Klassificera olika kravtyper för värdedriven planering

 

Främja självstyrning inom ett utvecklingsteam
Kartlägga roller och ansvarsområden

 • Jämföra modellen med ett agilt ”Feature Team” med ett traditionellt ”Component Team”
 • Ändra roller och ansvarsområden för att få ett självstyrande team
 • Leda team snarare än att hantera arbetsuppgifter

Övergång till självstyrning

 • Underlätta tvärfunktionalitet och inlärning i teamet
 • Ge teamet befogenhet att styra sin egen utvecklingsprocess
 • Navigera genom konflikter så att de driver teamets beteende i en positiv riktning

Få agila team att växa

 • Utveckla genuina samarbetsbeteenden
 • Förvärva mjuka kunskaper för ett tjänande ledarskap
 • Anpassa coachningsstilar till det agila teamets erfarenheter och mognadsgrad

 

Delaktighet för kunder och användare

 • Definiera kunder och andra intressenter
 • Betrakta kunderna som individer eller grupper som extraherar eller genererar affärsvärde
 • Betrakta andra intressenter som personer eller grupper som har ett helhetsgrepp eller som lägger hinder i vägen
 • Prioritera kunderna som de viktigaste och mest relevanta intressenterna

Göra användarna delaktiga

 • Förstå skillnaderna mellan hur Scrum- och XP-team interagerar med kunderna
 • Skriva user stories för att driva samtal med olika typer av kunder
 • Dela upp user stories så att de passar in i inspektions- och anpassningscykler

 

Planera, övervaka framsteg och anpassa verksamheten med agila metoder
Planera för affärsvärde

 • Visualisera produkterna för att ”se helheten”
 • Planera på releasenivå, iterationsnivå samt på daglig nivå
 • Samordna arbetet genom informationssamlingstavlor (Information Radiators)

Övervaka progress

 • Estimera arbetet med relativa storleksenheter (t.ex. Story Points)
 • Spåra progress genom att mäta hastighet och/eller hur lång tid cyklerna tar
 • Ha granskningar och retrospectives för att anpassa produkten och processen

Ta bort hinder

 • Uppfatta hinder som möjligheter till kontinuerliga förbättringar
 • Hålla nere de tekniska kostnaderna med automatisering av tester, Test-Driven Development (TDD) och kontinuerlig integration
 •  

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png