Öppna kurser

Hantera agila projekt med JIRA

JIRA Software är ett branschledande verktyg för projektplanering, uppföljning och stöd. Ofta användas JIRA för att öka effektiviteten i agila team som arbetar t ex enligt Scrum. Under denna kurs får du lära dig att konfigurera JIRA för att passa behoven i er verksamhet, att använda realtidsrapportering för uppföljning av projekt, att identifiera hinder och hur förändrade krav kan fångas upp.

Du kommer lära dig att:

 • Hantera Scrum- och Kanban-arbetsflöden med JIRA
 • Öka produktiviteten med integrerade verktyg
 • Anpassa konfigurationen till verksamhetens behov
 • Använda rapporter för att möjliggöra god insyn och transparens
 • Arbeta enligt bästa praxis för att undvika vanliga fallgropa

Kursinnehåll
Introduktion av gränssnitt och arbetsflöde i JIRA

Navigera i användargränssnittet

 • Välja olika projektvyer (plan, work, report, search, admin)
 • Förbättra informationsutbytet genom Rich Text-formatering och -bilagor
 • Göra korsreferenser mellan ärenden
 • Bevaka och rösta på ärenden

Prioritera backloggar

 • Estimera arbetet
 • Flytta runt ärenden
 • Tilldela ärenden till användare och sprintar

Information om JIRA Data Model

 • Uppdatera aktiviteter
 • Gruppera ärenden

 

Hantera Scrum-projekt

Hantera boards (backlogg, planering och granskning)

 • Utforska boards och projektrelationer
 • Starta och avsluta sprinten
 • Förbättra produktiviteten genom löpande användning

Hantera ärenden, stories, buggar och uppgifter

 • Namnge och tagga komponenter
 • Optimera söktekniker
 • Förfina user stories
 • Skicka effektiva rapporter om buggar

Använda rapporter

 • Skapa rapporter under återblick och granskning
 • Skapa Burndown-, Sprint- och Velocitetdiagram

 

Anpassning och avancerad konfiguration

Skapa skräddarsydda rapporter med JQL-filter

 • Designa skräddarsydd dashboard
 • Utveckla en anpassad sökrapport
 • Använda anpassat filter

Anpassa JIRA

 • Anpassa JIRA till företagets behov
 • Konfigurera anpassade fält, scheman och arbetsflöden
 • Tillämpa semantisk versionshantering på projekt

 

Integrera med andra system

Versionshantera källkod med Git

 • Implementera strategier för branchning
 • Utveckla ett arbetsflöde med pull request
 • Granska källkod

Börja med fortlöpande integration och leverans

 • Automatisera feedback
 • Övervaka versioner
 • Konfigurera CI-jobb
 • Designa pipelines för fortlöpande leverans

Integrera med samarbetsverktyg

 • Samarbeta med HipChat och Slack
 • Dokumentera projektet med confluence och wikis
 • Installera tilläggskomponenter från tredje part

 

Bestäm omfattning av projekt med JIRA

Leda Scrum of Scrums

 • Koordinera flera projekt
 • Minimera beroenden i organisationen

Tillämpa JIRA på icke-programvaruprojekt

 • Expandera Scrum- och Kanban-arbetsflöden
 • Anpassa rapportering och tidrapport

 

Leda projekt med Kanban

Begränsa genomflöde och kapacitet

 • Skapa boards
 • Organisera data med swim lanes och anpassade kolumner
 • Bedöma progress

Optimera pågående arbete

 • Tolka kumulativa flödes- och kontrolldiagram
 • Utforska Kanban för DevOps och kontinuerliga leveranser

 

Distribuera i din organisation

Analysera alternativ för distribution

 • Välja rätt metod för din organisation
 • Implementera single sign-on (SSO)

Utföra administrativa uppgifter

 • Säkerhetskopiera och återställa data
 • Hantera användare och grupper

 

Kursen levereras genom utbildningspartner: Learning Tree
Learning-Tree-Logo_horizontal.png