Öppna kurser

Agil Backlogghantering

I denna kurs lär du dig vad en backlogg är, hur den används, fungerar och dess syfte inom det agila arbetssättet.

En backlogg är ett centralt verktyg när du arbetar i Scrum och den ägs av en produktägare. I kursen kommer du få förståelsen om varför en backlogg finns i den agila värden och hur den är uppbyggd. 

En fördel med Scrum är fokuseringen på affärsnytta och möjligheten att förändra arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. I Scrum finns det inte en klassisk kravspecifikation utan man har istället en backlogg. En backlogg är kort sagt en prioriterad och levande lista med önskemål 

Mål och syfte med utbildningen: 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha utvecklat sin förståelse för vad agil backlogghantering är och varför det är viktigt i ett agilt arbetssätt. Denna utbildning belyser det bakomliggande syftet med en backlogg. 

Detta är en generell utbildning och kommer inte att behandla något specifikt verktyg eller teknisk lösning för backlogghantering.