Öppna kurser

Agila arbetssätt & metoder- Att leda & driva agila projekt

De agila metoderna används inom en allt bredare typ av projekt, för att korta leveranstiderna och förkorta tiden till feedback. Även de som inte aktivt arbetar i de agila projekten behöver kunskap om vad metoderna och ramverken innebär.

De traditionella projektmetoderna såsom PMI, PRINCE2, XLPM och PPS har stort fokus på styrning och ledning av projektet. För att verkligen dra nytta av de agila teamens flexibilitet, så behöver hela organisationen förstå grunderna i de agila metoderna, för att anpassa styrning och ledning till ett agilt arbetssätt.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursmål
Du kommer att få kännedom om de vanliga agila ramverken såsom Scrum, Kanban och Lean Start-up så att din organisation kan välja rätt metodik, eller kombinera rätt delar från de olika ramverken utifrån era specifika behov. Du kommer praktiskt att lära dig planera och genomföra ett agilt projekt och du kommer också lära sig att skriva bra user stories.

Målgrupp
Vi vänder oss till alla som är nyfiken på de agila ramverken och deras användning inom projektområdet. Du är antagligen IT-chef, projektledare eller ansvarig för projektkontor, ScrumMaster eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare eller projektmedarbetare med ambitionen att bli agil projektledare.

Kursinnehåll

  • När passar de agila ramverken?
  • Det agila manifestet och agila principer
  • Introduktion till Scrum, Kanban och Lean Start-up
  • Agila händelser, artefakter och roller
  • Projektmodellen med styrning, ledning och leverans
  • Att bryta ner projektet i Epics, features och user stories
  • Att förstå min användare