Öppna kurser

Agile Product Management

Bli certifierad SAFe Product Manager. Arbetar du som Product Manager, Chief Product Owner eller är du kanske produktägare som vill utforska fler metoder för att öka dina produkters och tjänsters attraktionskraft?

Under den här interaktiva kursen går vi igenom och arbetar med insikter och verktyg från Design Thinking, Lean UX och Lean Startup för att skapa och vidareutveckla innovativa produkter och tjänster.

Lär dig hur du arbetar med produktens och tjänstens hela livscykel - from concept to cash - genom att analysera marknadsbehov, segmentering, konkurrens för att använda metoder som empathy mapping, designs sprints, kundresor med mera i organisationens arbete med att skapa attraktiva och hållbara produkter och tjänster.

Om du dessutom har rollen som Product Manager för ett Agile Release train och behöver förstå hur du navigerar i SAFe och maximerar utkomsten ur värdeströmmen är detta verkligen kursen för dig!

 

Kursinnehåll

 • Använd designtänkande - Design Thinking - för att leverera attraktiva och hållbara produkter och tjänster
 • Undersök marknadsbehov, segmentering och konkurrenssituationen
 • Använd empati för att utveckla produktens och tjänstens utformning
 • Arbeta fram vision och strategi för din produkt
 • Ta fram och utveckla roadmaps för din tjänst och produkt
 • Leverera värde med hjälp av SAFe i stora organisationer
 • Arbeta med innovation i värdeströmmarna

 

Upplägg

 • Etablera och utveckla din roll som Product Manager
 • Kontinuerligt utforska marknaden och dina kunders behov
 • Utveckla strategi med marknadssegmentering
 • Utveckla design baserat på empati och kundupplevelse
 • Ta fram produktstrategier och visioner
 • Skapa roadmaps för att bygga tjänster och produkter
 • Leverera värde i stora organisationer
 • Hantera ekonomi i värdeströmmarna
 • Stimulera innovation i värdeströmmen

Målgrupp

Utbildningen passar dig som:

 • Är Product Manager, Chief Product Owner eller Produktägare
 • Arbetar med produkt- eller tjänsteutveckling som produktchef eller produktutvecklare
 • Är Agil Coach eller SPC
 • Vill lära dig mer om Design Thinking och metoder för produktutveckling
 • Arbetar i en organisation som är i en Agil transformation, tex med hjälp av SAFe