Öppna kurser

Agilt ledarskap

Agilitet är idag din organisationsförmåga att kunna anpassa verksamheter och projekt till förändring, I denna arbetsform skall du som ledare navigera i nätverk, målbilder, KPI:er och inte minst i självorganisering. Krav och förväntningar på dig som ledare blir helt andra än tidigare.

I denna utbildning får du lära dig det som många verksamheter missar vid implementationen av agila arbetsformer. Det praktiska Agila ledarskapet som projektledare och/eller som linjechef.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du kunskaper och grundläggande färdigheter i;

 • Hur du praktiskt driver ditt och andras ledarskap i en agil arbetsform
 • Hur du effektivt inför ett agilt arbetssätt i din verksamhet.
 • Hur du skapar engagemang och initiativ i självorganiserade grupper. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som haft en tidigare chefsroll eller haft en chefsroll en kortare tid och nu skall utveckla ditt ledarskap mot ett agilt arbetssätt. Kursen vänder sig också till dig som är projektledare eller teamleader.

Leveranssätt
Denna kurs går på distans

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i den verksamhet som bedrivs på din ordinarie arbetsplats. I övrigt inga krav.

Dag 1

 • Agilitet, en organisatorisk utmaning
 • Varför skall vi vara agila?
 • Ledarskapet en framgångsfaktor vid införande av Agila arbetsmetoder
 • Agila arbetssätt och kultur
 • Agil ledarroll och andra ledarroller
 • Motivation och drivkrafter hos dig själv och andra
 • Kompetensutveckling som en del av ledarskapet
 • Hur vissa tankemönster orsakar passiva medarbetare
 • Modeller för förbättringsarbete Agilt förbättringsarbete
 • Vad komplexitetsvetenskap lär oss om förändringsarbete
 • Hur man konkret tillämpar Kottlers förändringsmodell på agila förändringsinitiativ
 • Att leda genom att föregå med gott exempel
 • Virala verktyg för förändring

 

Dag 2

 • Att få självorganisation att fungera
 • Faktorer som skapar väl fungerande team
 • Att skapa teamaktiviteter med verkan
 • Individuell motivation och hur det påverkar teamet
 • Delegering som ledarskapsmodell
 • Snabba beslutsprocesser
 • KPIer och att mäta framsteg
 • Principer för mätningar i komplexa sociala system
 • Hur lönesättning behöver ändras för att agila arbetssätt ska kunna fungera
 • Hur vet vi att vi blir bättre?
 • Praktikfall/case och övningar med stöd av SOL situations anpassat lärande
 • Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap