Agila metoder Att leda och driva agila projekt

Detta är del två i en utbildningsserie om två fristående delar och följer praktiskt upp den grund som behandlas i den första delen "Introduktion till Agila arbetssätt och metoder". Vi arbetar med ett case under hela kursen och fokuserar på agila händelser, artifakter och roller.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning inom projektområdet. Din yrkesroll idag är IT-chef, Projektledare eller ansvarig för projektkontor, ScrumMaster eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare.

Förkunskaper

Detta är del två i en utbildningsserie om två fristående delar. 
Du kan välja att gå båda delarna eller endast en av dem. Denna del förutsätter att du har grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder, motsvarande första delen "Introduktion till Agila arbetssätt och metoder".

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Utbildningsmål

  • Att praktiskt planera och genomföra ett projekt där hela eller delar av projektet genomförs enligt någon agil metod
  • Att förstå vilka parametrar som ska hållas fasta och vilka som ska flexas samt vilka konsekvenser det får
  • Lära oss att skriva bra user stories och testfall samt bygga upp en prioriterad backlogg

Innehåll

  • Projektmodellen med styrning, ledning och leverans
  • Att bryta ner projektet i Epics, features och user stories
  • Att förstå min användare
  • Verksamhetskrav, användarkrav och lösningskrav
  • Estimering med hjälp av planning poker
  • Leverans, resultat och nytta i ett projekt
  • Review och Retrospektiv