Agila metoder Certifierad Produktägare i Scrum (CSPO)

Som deltagare i denna utbildning får du en praktisk inblick i rollen som produktägare i Scrum och hur du tillsammans med ScrumMaster leder ett eller flera agila, lättrörliga, utvecklingsteam och samverkar i en agil organisation.

Utbildningsmål

Som produktägare i Scrum styr du projekt- eller utvecklingsarbetet själv istället för att förlita dig på en projektledare, och har till din hjälp en agil coach (ScrumMaster) som hjälper teamet att arbeta effektivt och stödjer samarbetet inom och utom teamet.Övningar, fallstudier och exempel används för att ge en konkret uppfattning om denna yrkesroll.Genom att sammankoppla produktledningen med produktutvecklingen minskar Scrum den klyfta som traditionellt funnits mellan marknads- och teknik/utvecklingssidan i många verksamheter.
CSPO är en standardiserad kurs som ursprungligen tagits fram av Scrum Alliance. Denna kurs har vidareutvecklats av Mikael Lundgren, med utgångspunkt i kursledarens egna erfarenheter, med stöd och inspiration från Ken Schwaber, Mike Cohn, Stefan Bükk, Don Reinertsen mfl.

Certifierade deltagare får ett exemplar av boken Agile Product Leadership som sammanfattar utbildningen och innehåller många konkreta verktyg och tips

Kursen behandlar agila organisationsformer kring produktledningen och en praktisk genomgång av Levlas egna modell för kapacitetsdriven portföljstyrning – Levlamodellen

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

 • Förståelse för ramverket Scrum, dess ursprung och relation till Lean produktutveckling

 • Rollerna i Scrum och deras samspel och interaktion med organisationen i stort

 • Att vara produktägare – vi tittar på grundläggande ansvar och befogenheter och går igenom exempel på hur rollen implementerats och skalats upp i såväl små som stora verksamheter

 • Scrum sätts i relation till andra populära agila ramverk såsom SAFe, LeSS och Kanban
  Hur kombinerar företag dessa tekniker för att bli framgångsrika? Varför och när?
  Lean Startup för innovation – även för verksamheter med etablerade produkter, eller produkter med långa utvecklingscykler

 • Vi djupdyker i praktiska verktyg för behovsanalys, komplexitetsanalys, prioritering och värdering av krav.
  Vi går igenom ett brett spektrum av verktyg från effektkartläggning till användarstorys och går igenom hur beteende-driven design börjar få genomslag i våra organisationer

 • Du lär dig att arbeta praktiskt med kravbilden för din produkt, hantera en mix av stora och små krav, och använda den för att leda utvecklings- och förvaltningsarbetet

  Hur skiljer sig en roadmap från en backlogg, och hur samverkar de?Vikten av att arbeta i iterationer om prognos/uppföljning
  Produktfamiljer, tekniska produkter, samt hur man arbetar agilt med områden som inte sorterar under termen ”produkt”

 • Dessutom går vi igenom agilt samarbete, upphandling och kontraktering, visuell planering, prognos, uppföljning och ständig förbättring, agil marknadsföring.

 • Du får många praktiska tips och berättelser från verkligheten i form av fallstudier och historier från kursledarens mångåriga erfarenhet inom området.

Kursen levereras genom utbildningspartner: Levla
Levla-Logo-2016-web.png