Öppna kurser

Implementing SAFe 5.0 (SPC)

Implementing SAFe 5.0 med SPC certifiering

Deltagaren kommer under den här 4-dagars utbildningen att lära sig om hur man kan använda metoder och principer från ramverket SAFe för att leda en lean och agil transformation i en organisation. Utbildningen djupdyker i hur man bygger och coachar team-av-agila team (ARTs), hur man bygger en Continuous Delivery Pipeline (CI/CD) med DevOps och hur man arbetar med lean portföljstyrning (LPM).

Första halvan av utbildningen handlar om att lära sig hur man själv håller utbildningen Leading SAFe för att med den kunna lära ledare hur man applicerar ett lean och agilt förhållningssätt och tänkande, och de sista två dagarna fokuserar direkt på hur man framgångsrikt använder SAFe i en organisation.

Som certifierad "SAFe SPC" har du sedan tillgång till att hålla alla de utbildningar som företaget Scaled Agile erbjuder och även hela deras community och alla verktyg som finns där.

Kursinnehåll

 • Introduktion till SAFe
 • Bli en lean och agil ledare
 • Bygga team och teknisk agilitet
 • Inbyggd kvalitet med kontinuerlig integration
 • Använda Continuous Delivery och DevOps för att reducera ledtider
 • Initiera en lean och agil transformation
 • Värdeströms-identifikation
 • Lansera, utbilda och coacha team-av-agila team (ARTs)
 • Skapa en lean portfölj (LPM)

Målgrupp

Den här kursen är avsedd för dig som kommer att vara inblandad i en lean och agil transformation där hela eller delar av ramverket SAFe används

 • Konsulter
 • Interna förändringsledare, LACE-deltagare
 • Executives, ledare, chefer, managers
 • Portföljledare och PMO
 • Managers inom IT, QA och utveckling
 • Program och projektledare
 • Linjechefer
 • Enterprise, System, and Lösningsarkitekter

Alla som är eller ska vara en del av en lean och agil transformation är välkomna på kursen.

Dock, för de deltagare som även avser att certifiera sig efter kursen så rekommenderas att man har dess förkunskaper för att klara provet:

 • 5+ års erfarenhet av utveckling av komplexa system, testning, krav, produkt eller projektledarskap, 3+ års erfarenhet av agilt och hålla en eller fler agila certifieringar.