Agila metoder Introduktion till agila arbetssätt och metoder

De agila metoderna används inom en allt bredare typ av projekt, för att korta leveranstiderna och förkorta tiden till feedback. Även de som inte aktivt arbetar i de agila projekten behöver kunskap om vad metoderna och ramverken innebär.

Utbildningsmål

De traditionella projektmetoderna såsom PMI, PRINCE2, XLPM och PPS har stort fokus på styrning och ledning av projektet. För att verkligen dra nytta av de agila teamens flexibilitet, så behöver hela organisationen förstå grunderna i de agila metoderna, för att anpassa styrning och ledning till ett agilt arbetssätt.

Du kommer att få kännedom om de vanliga agila ramverken såsom Scrum, Kanban och Lean Start-up så att din organisation kan välja rätt metodik, eller kombinera rätt delar från de olika ramverken utifrån era specifika behov. Du kommer också lära dig att praktiskt planera och genomföra ett agilt projekt. Efter kursens slut ska du även kunna skriva bra user stories. 

Denna utbildning är första delen av två fristående delar. Du kan fritt välja mellan att gå båda delarna eller endast en av dem. Del två, Att leda och driva agila projekt, förutsätter att du redan har den här utbildningens grundläggande kunskaper om projektarbete och agila metoder. I del två fokuserar vi på hur ett större projekt genomförs och hur de agila metoderna samspelar med mer traditionella projektstyrningsmetoder.

Målgrupp

Vi vänder oss till alla som är nyfiken på de agila ramverken och deras användning inom projektområdet. Du är antagligen IT-chef, projektledare eller ansvarig för projektkontor, ScrumMaster eller produktägare, förvaltningsledare, kravställare i verksamheten, metodansvarig eller förändringsledare eller projektmedarbetare med ambitionen att bli agil projektledare. 

Kursinnehåll

Introduktion till agila metoder

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen
  • När passar de agila ramverken?
  • Det agila manifestet och agila principer.
  • Introduktion till Scrum, Kanban och Lean Start-up.
  • Agil kravhantering i form av features och user stories.
  • Agila händelser, artefakter och roller.