Öppna kurser

SAFe DevOps 5.0

Realisera ditt värdeflöde genom DevOps

DevOps är en viktig förutsättning för att våra stora organisationer ska kunna leverera snabbare med högre kvalitet. I den här kursen får vi hjälp att förstå hur vår egen process ser ut från idé till nöjda användare. DevOps är dels en teknisk resa, men också en kulturell förändring. Dessa perspektiv och kopplingen till SAFe, Scaled Agile Framework, är vad som driver de två första kursdagarna.

Kursen flödar mellan workshop-liknande moment där vi jobbar med vårt eget case och teoridelar där vi lär oss hur vi kan förbättra vårt DevOps-arbete på hemmaplan.

Den tredje dagen ägnas åt att gå igenom ett tekniskt case. Här får vi lära oss hur versionshantering, molninfrastruktur, containers och CI/CD pipelines verkligen fungerar i praktiken.

Med sig hem får deltagaren en bra översikt över det tekniska DevOps-området och en förmåga att kontinuerligt förbättra sin egen Continuous Delivery Pipeline.

Kursinnehåll:

Utbildningen är upplagd som en två dagars interaktiv workshop där vi bland annat behandlar följande områden:

 1. Introduktion till DevOps
 2. Beskriv din egen Continuous Delivery Pipeline
 3. Nå samförstånd kring vad vi ska göra med kontinuerligt utforskande
 4. Bygga produkt med kvalité med kontinuerlig integration
 5. Minska time-to-market with Continuous Deployment
 6. Leverera affärsvärde med Release on Demand
 7. Agera på din nya kunskap och ta nästa steg
 8. Få testa ett riktigt case från kod till färdig applikation i produktion
Målgrupp:

Kursen är riktad till alla funktioner inom organisationen från utvecklare och testare till arkitekter och ledare som behöver förstå sin nuvarande situation och vad som är nästa steg mot en mer lättrörlig DevOps-organisation.
 
Förkunskaper: 

Här behövs inga förkunskaper. Alla är välkomna att vara med på kursen utan erfarenhet. 
 
Vad ingår i kursen:

 • 2+1 dagar med högkvalitativa experter från We Are Movement
 • Medlemskap i We Are Movement "Slack community"
 • Kursmaterial
 • SAFe DevOps Practitioner certifiering 
 • 1 års medelmskap till SAFe Community Platform
 • Frukost, lunch och eftermiddagsfika varje dag
 • Frivillig 1 dagars i samband med det befintliga kurstillfället
  "DevOps i praktiken" Du får lära dig DevOps på din egen dator
 
Kursen levereras tillsammans med vår samarbetspartner