Öppna kurser

SAFe® for Architects 5.0

Bli certifierad SAFe 5.0 Architect

Arkitektrollen förändras när vi går in i en värld som kräver snabbare och snabbare anpassningar till kundens eller medborgarens behov. Vi har inte längre tid att hitta perfekta lösningar från innan vi startar utan måste istället navigera fram medan vi bygger våra lösningar.

Den här kursen beskriver den övergången från en komplicerad till en komplex värld och hur man kan agera som arkitekt i sin nygamla roll. Vi följer ett case med ett företag som både utvecklar hårdvara och mjukvara samtidigt som de utsätts för enorm press från marknaden. Det blir samtidigt en genomflygning av SAFe ramverket med mycket fokus kring hur man skapar riktigt stora lösningar där många arkitekter och utvecklare måste arbeta tillsammans för att hitta ett bra nästa att ta med arkitekturen.

Vi förstår varför många Agila team glömmer bort arkitekten - varför samarbetet mellan team och arkitekter blir avgörande för att lyckas i ett skalat Agilt sammanhang.

Kursinnehåll

 • Efter genomförd utbildning kommer du att ha förbättrat dina förmågor inom följande:

  • Skapa arkitektur med stöd av SAFe principer
  • Samrikta arkitektur och affärsvärde
  • Utveckla och kommunicera den arkitektuella visionen and intentionen
  • Planera "architectural runway" för att säkerställa leveransen
  • Skapa arkitektur som stödjer "continuous delivery" och "Release on Demand"
  • Leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) planering och genomförande
  • Agera ledare under en Lean-Agile transformation

Upplägg

Utbildningen är upplagd med tre dagar där vi bland annat behandlar följande områden:

 1. Exemplifiera Lean-Agile arkitektur
 2. Skapa arkitektur som stödjer DevOps och "Release on Demand"
 3. Samrikta arkitektur och affärsvärde
 4. För stora ofta cyberfysiska lösningar utveckla vision, "Solution Intent", och roadmap
 5. Förbereda arkitektur inför Program Increment (PI) planering
 6. Koordinera arkitektur under PI planering
 7. Stödja "Continuous Delivery" under PI perioden
 8. Stödja när nya strategier och värdeströmmar växer fram

Leda utifrån rollen som arkitekt under en Lean-Agile transformation

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till alla arkitekter som deltar i digital affärsutveckling eller arbetar i en SAFe-orienterad organisation.

Dagens roll kan vara lösnings, systemarkitekt eller Enterprise arkitekt. Även agila coacher och scrum masters kan vara intresserade av att förstå arkitektens nya roll i det Lean-Agila företaget.