Öppna kurser

SAFe® Release Train Engineer 5.0

Bli en certifierad SAFe Release Train Engineer (5.0)

Deltagaren får lära sig de verktyg och tekniker som skapar skillnad när man arbetar med ett team av agila team som tillsammans levererar värde som en “ART” eller Tribe. Under de tre dagarna får man fördjupa sin förståelse för hur man skapar fantastiska team och team av team samt lära sig approacher för att leda och coacha som en certifierad SAFe Release Train Engineer (RTE).

Utbildningen är väldigt dynamisk och bygger på alla alla deltagare under de tre dagarna bidrar med sitt eget praktiska och teoretiska kunnande där vi tillsammans lär oss om en RTEs roll i en Lean och Agil transformation samt tekniker för hur man på ett bra sätt faciliterar PI-planering och även jobbar med leverans och release under pågående PI med DevOps.

Kursinnehåll:

Efter genomförd utbildning kommer du att ha förbättrat dina förmågor inom följande:

 • Applicera SAFe principern i RTE-rollen
 • Lära sig om RTE-rollen och vad den handlar om
 • Hur man effektivt organiserar en ART
 • Avancerade tekniker för att facilitera PI-planering (big-room planning)
 • Avancerade tekniker för att facilitera leverans och release
 • Value Stream Mapping tekniker
 • Hur man skapar en kultur av ständiga förbättringar
 • Hur man coachar sin ART
Målgrupp:

Utbildningen passar för:

 • RTEs och Solution Train Engineers (STEs)
 • Program och projektledare
 • Scrum Masters
 • Agila coacher
 • SAFe Program Consultants (SPCs)

Den här utbildningen utgår från att du är väl bekant med ramverket SAFe och lean och agil systemutveckling samt att du har deltagit i en PI-planering med en ART. Det är även värdefullt om du genomgått minst en SAFe-utbildning innan du deltar i den här.

Förkunskaper:

Följande förkunskaper rekommenderas starkt för de som tänker ta certifieringsprovet SAFe Release Train Engineer (RTE):

 •     Minst en annan tidigare SAFe-certifiering som är aktiv
 •     Har lanserat eller deltagit i minst en ART och en PI
Vad ingår i kursen:

 • 3 dagar med högkvalitativa experter från We Are Movement
 • Medlemskap i We Are Movement "Slack community"
 • Kursmaterial
 • SAFe Release Train Engineer 5.0 certifiering 
 • 1 års medelmskap till SAFe Community Platform
 • Frukost, lunch och eftermiddagsfika varje dag
Kursen levereras tillsammans med vår samarbetspartner