Öppna kurser

Azure Fundamentals (AZ-900)

Denna certifiering (AZ-900) är utformad för kandidater som vill visa grundläggande kunskaper om molntjänster och hur dessa tjänster tillhandahålls med Microsoft Azure.

Certifieringen är avsedd för kandidater med icke-teknisk bakgrund, till exempel de som är involverade i att sälja eller köpa molnbaserade lösningar och tjänster eller som har något engagemang i molnbaserade lösningar och tjänster, liksom de med teknisk bakgrund som måste validera sin kunskap om grundläggande nivå kring molntjänster.
Teknisk IT-erfarenhet krävs inte men viss allmän IT-kunskap eller erfarenhet skulle vara fördelaktigt.
Denna certifiering kan tas som ett valfritt första steg i att lära sig om molntjänster och hur dessa koncept exemplifieras av Microsoft Azure. Även om det skulle vara ett fördelaktigt första steg, att validera kunskap på grundnivå, är det inte en förutsättning att ta denna tentamen innan du tar andra Azure-baserade certifieringar.

Certifieringen tas i något av Lexicons testcenters, eller på distans/online. Välj vid nästa steg när du vill skriva och vilken ort.