Öppna kurser

Azure AI Fundamentals (AI-900)

Kandidater till Azure AI Fundamentals-certifieringen bör ha grundläggande kunskaper om ML-koncept (Machine Learning) och AI (Artificial Intelligence) och relaterade Microsoft Azure-tjänster.

Den här certifieringen är en möjlighet att visa kunskap om vanliga ML- och AI-arbetsbelastningar och hur du implementerar dem i Azure.

Denna certifiering är avsedd för personer med både teknisk och icke-teknisk bakgrund. Datavetenskap och erfarenhet av programvaruteknik krävs inte. Viss allmän programmeringskunskap eller erfarenhet kan dock vara till nytta.

Azure AI Fundamentals kan användas för att förbereda för andra Azure-rollbaserade certifieringar som Azure Data Scientist Associate eller Azure AI Engineer Associate, men det är inte en förutsättning för någon av dem.