Öppna kurser

Azure Data Fundamentals (DP-900)

De som ska ta Azure Data Fundamentals-certifieringen bör ha grundläggande kunskaper om grundläggande databegrepp och hur de implementeras med hjälp av Microsoft Azures datatjänster.

Den här certifieringen är avsedd för personer som precis börjat arbeta, eller ska börja arbeta, med data i molnet.

Personen bör känna till begreppen relations- och icke-relationella data och olika typer av dataarbetsbelastningar, t.ex. transaktionellt eller analytiskt.

Azure Data Fundamentals kan användas för att förbereda för andra Azure-rollbaserade certifieringar som Azure Database Administrator Associate eller Azure Data Engineer Associate, men det är inte en förutsättning för någon av dem.