Öppna kurser

Dynamics 365 Fundamentals (MB-901)

Denna certifiering är utformad för kandidater som vill visar gundläggande kunskaper om Microsoft Dynamics 365, Power Platform-applikationer och molnberäkningsmodellen. Denna certifiering täcker överväganden och fördelar med att använda Dynamics 365, Power Platform och molntjänster i allmänhet. Certifieringen MB-901 tas som föregångare till Dynamics 365-certifieringar och utbildning.

Kandidaterna till denna certifiering bör ha allmän kunskap eller relevant arbetslivserfarenhet i en IT-miljö. Kandidaterna bör också ha en grundläggande förståelse för affärsscenarier och erfarenhet av att hantera affärs-, juridiska och säkerhetskrav för IT-projekt.
 
Certifieringen tas i något av Lexicons testcenters, eller på distans/online. Välj vid nästa steg när du vill skriva och vilken ort.