Öppna kurser

ISTQB Certified Tester Foundation Level

Den här kursen förbereder dig för ISTQB Certified Tester Foundation Level Exam. Vill du höja din status som testare/testledare så är detta rätt kurs att gå. Som ISTQB-certifierad testare kommer du att kunna utvärdera statiska tester, använda olika tekniker för testdesign och införa fungerande metoder för testledning. Du lär dig även att använda testmetoder för att designa funktionella och underhållsbara produkter. Efter avslutad kurs finns det möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB certifiering

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Förbereda/skriva ISTQB Certified Tester Foundation Level
 • Tillämpa generella principer och processer för test av programvara och grundläggande testprocesser
 • Implementera testnivåer och typer på olika utvecklingsmodeller
 • Statiska testning med korrekta roller, ansvarsområden, verktyg
 • Hantera tester med planering, uppskattning & övervakning

Den här kursen har ett extra omfattande innehåll. För att förbereda dig på bästa sätt inför testet krävs förstudier och en del arbete på kvällstid under kursens gång:

 • Läs helst en av böckerna på litteraturlistan innan kursen
 • Kvällsstudier (1-2 timmar per kväll) kommer att vara avgörande för din framgång
 • Läs igenom ISTQB Syllabus (kursplanen) och bekanta dig med ordlistan
 • Genomför det första övningstestet

ISTQB Foundation Level Exam skrivs i slutet av kursen om du deltar i klassrummet i Stockholm. Om du deltar via AnyWare skriver du provet i efterhand
Mer information om testet på SSTB:s webbsida http://www.sstb.se

Förkunskaper

 • Kunskap om systemutvecklingsprocesser
 • Förståelse för programmeringsspråk och och begrepp inom utveckling

Kursinnehåll
Grunderna inom mjukvarutestning

 • Utvärdera målen med testning
 • Identifiera orsaker bakom defekta programvaror
 • Organisera testprocesser
 • Planera
 • Kontrollera
 • Analysera
 • Designa
 • Implementera och exekvera
 • Utvärdera avslutskriterier och rapportering

 

Testa under hela mjukvarans livscykel
De viktigaste målen med testning

 • Definiera inspektionsprocessen
 • Implementera testnivåer
 • Komponent
 • Integration
 • System
 • Godkännande
 • Regression

Känna till viktiga principer inom underhållstestning

 • Identifiera anledningar till underhållstestning
 • Genomföra underhållstestning

Hantera testningens psykologi

 • Ställa utvecklarens och testarens tankar mot varandra
 • Urskilja olika nivåer av oberoende

Jämföra de fyra testtyperna

 • Funktionell
 • Icke-funktionell
 • Strukturell
 • Omtestning

Hantera testningens psykologi

 • Ställa utvecklarens och testarens tankar mot varandra
 • Urskilja olika nivåer av oberoende

 

Implementera statiska tekniker
Bestämma när man ska använda vilken teknik

 • Kommunicera uppdrag under granskning
 • Jämföra formell och informell granskning
 • Diskutera typen av granskning
 • Walkthrough
 • Inspektion
 • Teknisk

Skilja mellan olika "specifikationer"

 • Utvärdera testdesign
 • Skapa testfall
 • Testprocess

 

Använda dynamiska testtekniker
Tillämpa specifikationsbaserade tekniker

 • Ekvivalenspartitionering
 • Tillståndsövergång
 • Gränsvärdesanalys
 • Användningsfall
 • Beslutstabell

Utnyttja strukturbaserade tekniker

 • Analysera statement co-coverage
 • Jämföra decision co-coverage vs. condition co-coverage

Utnyttja erfarenhetsbaserad kunskap

 • Upptäcka problem baserat på intuition
 • Dra nytta av erfarenhet och kunskap

 

Testledning
Betydelse av en testpolicy

 • Definiera mål och syften
 • Fördela roller och ansvarsområden
 • Oberoende
 • Testledare
 • Testare

Strukturera en testplan

 • Skriva en testplan
 • Identifiera mål
 • Bedöma start- och avslutskriterierna
 • Tilldela lämpliga resurser
 • Lösa fel

Tolka en testrapport

 • Utvärdera innehållet
 • Använda vanliga mätmetoder

Hantera avvikelser

 • Redovisa problem
 • Analysera fel
 • Avsluta incidenten

Hantera projekt- och produktrisker

 • Avtalsmässiga
 • Organisatoriska
 • Tekniska
 • Bedöma
 • Besluta
 • Implementera

 

Använda verktyg för stöd vid tester
Klassificera olika typer av testverktyg

 • Testhantering
 • Statisk testning
 • Testa planen och rapportera specifikation
 • Genomförande och testlogg
 • Resultat och övervakning

Introducera ett verktyg i en organisation

 • Se potentiella fördelar och risker
 • Överväga särskilda omständigheter