Prince2 PRINCE2® Agile Practitioner

PRINCE2® Agile Practitioner ger dig en djupare förståelse av PRINCE2® i kombination med agila metoder.

Utbildningsmål

Fokuset för Practitioner-certifieringen är att se närmare på best praxis för projektledning (som är pensum i PRINCE2® Foundation) och hur detta bör kombineras med agila metoder.
Två dagars klassrumskurs i PRINCE2® Agile Practitioner. Pensum och examen är på engelska, men kursen genomförs av skandinaviska kursledare med insikt i svensk kutltur och arbetsliv. 

Målgrupp

Kursen är för dig som jobbar i agila projekt och som önskar att förstå hur PRINCE2® bör kombineras med agila ramverk som Scrum, Kanban, Lean Start-up och Cynefin.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

 • Du lär dig om de vanligast förekommande agila ramverken såsom Scrum, Kanban och Lean Startup, och hur du kan använda dem i dina projekt.
 • Grundläggande förståelse för agila metoder såsom Scrum, Kanban, Lean Start-up och Cynefin.
 • Bli certifierad PRINCE2 Agile® Practitioner - en vedertagen certifiering i agila projektledning.

Examen

 • Digitalt i ExamShield på PC eller Mac
 • En examensvakt är tillgänglig
 • Examenstyp: Casebaserad multiple choice
 • Antal frågor: 50
 • Krav för att bli godkänd: 60% riktig
 • Språk: Engelska
 • Varighet: 2,5-3 timmar
 • Hjälpmedel: PRINCE2 Agile manualen

Kursen levereras i samarbete med: Metier OEC
Metier PRINCE2®