Prince2 PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner bygger vidare på PRINCE2® Foundation och ger dig en internationellt vedertagen certifiering i projektledning.

Utbildningsmål

Med denna kurs får du en förståelse för hur du använder och anpassar PRINCE2® till dom flesta organisationer, branscher och projekt.

PRINCE2® Practitioner består av 2 klassrumsdagar och avslutas med examensskrivning dag 2. Metiers professionella PRINCE2®-lärare ger dig den kunskap du behöver för att efter avslutad kurs ha:

Målgrupp

PRINCE2® Practitioner passar för alla som jobbar i projekt,  oavsett om du är direkt involverad eller har en stödfunktioner i projektet.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen
 • En mer detaljerad och grundlig förståelse av PRINCE2® och hur metoden kan användas och tillpassas olika typer av projekt
 • En samlad översikt över PRINCE2®s teman, processer och aktiviteter
 • Kunskap om examen och övning på olika former av svar på examensfrågor samt nödvändiga förkunskaper för att bli godkänd på examen

Innehåll

 • Hur du kan anpassa PRINCE2® till olika typer av projekt
 • Lär om hur du kan använda PRINCE2® i konkreta projektscenarier
 • Om de olika temana, processerna och aktiviteterna i metoden

I kursen ingår:

 • 2 dagars klassrumskurs i PRINCE2® Practitioner med professionella PRINCE2®-experter
 • Certifieringsexamen med diplom som dokumenterar att du är certifierad i PRINCE2®
 • Certifieringsgaranti - blir du inte godkänd på examen så betalar vi ditt andra försök
 • Tillgång på övningsexamener
 • PRINCE2® manualen ”Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2®”

Examen

 • Digitalt i ExamShield på PC eller Mac
 • En examensvakt är tillgänglig
 • Examenstyp: Casebaserad multiple choice
 • Antal frågor: 68
 • Krav för att bli godkänd: 55% riktig
 • Språk: Svenska eller engelska
 • Varighet: 2,5-3 timmar
 • Hjälpmedel: PRINCE2 manualen
  (kan köpas från vår examensleverantör efter beställning)

Kursen levereras i samarbete med: Metier OEC
Metier PRINCE2®