SAFe Leading SAFe 6.0

Under den här Leading SAFe-kursen får du den kunskap som krävs för att leda en Lean-Agile-organisation genom att utnyttja Scaled Agile Framework (SAFe), och dess underliggande principer som kommer från Lean, systemtänkande, agil utveckling, produktutvecklingsflöde och DevOps.

Förkunskaper

Alla är välkomna att delta, oavsett förkunskaper.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 17 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Utbildningsmål

När du går kursen får du en förståelse för Lean-Agile-tänket, varför det är så effektivt på dagens adapt-or-die-marknad och vad det innebär att leda en Lean-Agile-transformation. Du kommer också att lära dig hur du bygger och stöttar agila team och program, stärker en Lean Portfolio, bygger en Continuous Delivery Pipeline och DevOps-kultur och koordinerar stora lösningar. Du kommer att utveckla en kompetens som efterfrågas över hela världen – och ge deras företag möjlighet att lyckas på en störande marknad – när de blir en SAFe Agilist (SA).

Att delta i klassen förbereder dig för att ta provet och bli en certifierad SAFe Agilist (SA).

Denna 2+1-dagarsversion har samma innehåll som industristandarden på två dagar, men den extra dagen skapar mer utrymme för utarbetande, diskussion och exempel från verkliga tillämpningar av idéerna. Dessutom, med två erfarna utbildare som levererar det, kommer du att få ännu mer djup, sammanhang och lära dig genom att tillämpa koncepten på området.

Målgrupp

 • Chefer och ledare, chefer, direktörer, CIO:er och VP:er
 • Utveckling, QA och Infrastructure Management
 • Program- och projektledare
 • Produkt- och produktlinjehantering
 • Portföljförvaltare, PMO och processledare
 • Företags-, system- och lösningsarkitekter

Kursinnehåll

 • Vi introducerar Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Bli en Lean-Agil ledare
 • Etablering av team och teknisk agility
 • Bygg kvalitet in med kontinuerlig integration
 • Hur man minskar tiden till marknad med kontinuerlig implementering
 • Levererar affärsvärde med release on demand

Kursen levereras genom utbildningspartner: We Are Movement
We Are Movement