SAFe Implementing SAFe

I denna kurs i Implementering av SAFe kommer deltagaren att lära sig hur man leder en Lean-Agil-transformation med stöd av praxis och principer från Scaled Agile Framework (SAFe).

Målgrupp

Denna kurs i Implementering av SAFe 6.0 i Stockholm är för alla som kommer att vara involverade i en Lean-Agil-transformation som stöds av SAFe-ramverket. Detta inkluderar ledare, konsulter, agila coacher och förändringsagenter som kommer att delta i att skapa och coacha agila team, tåg och portföljer.

Typiska deltagare:

Förkunskaper

Alla som kommer att vara en del av en Lean-Agil transformation är välkomna på kursen. Vi rekommenderar dock starkt följande förutsättningar om du tänker ta det inkluderade (och valfria) SAFe SPC-certifieringsprovet.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 5 dagar
Ditt pris 32 500 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Utbildningsmål

Genom att delta i kursen kommer deltagaren också att ha möjlighet att certifiera sig som SAFe® 6-programkonsult (SPC) och Agile Coach och därmed få möjlighet att undervisa och certifiera andra som använder SAFe-kurser.

Utbildningen är både inriktad på hur man bäst använder SAFe-ramverket men är också inriktad på att lära sig hur man lär ut Leading SAFe-utbildningen både i rummet och online. Deltagaren kommer att lära sig hur man bygger högpresterande agila team, tåg och portföljer samt hur man tillämpar en kundcentrerad syn med hjälp av Design Thinking, Agile produktleverans och Lean portföljhantering. Den sista delen av utbildningen är fokuserad på att använda SAFe-implementeringsfärdplanen för att flytta en organisation från ett traditionellt sätt att skapa produkttjänster till ett modernt Agile och Lean-förhållningssätt.

 • Agila coacher och konsulter
 • Interna förändringsagenter, Lean-Agile Center of Excellence (LACE) deltagare, Agila arbetsgrupper
 • Executive teams, Unitmanagers samt Business leaders
 • Portföljteam, PMO
 • Chefer inom utveckling, IT och drift
 • Program och projektledare
 • Produkt- och linjechefer
 • Enterprise-, System- och lösningsarkitekter
 • Fem eller fler års erfarenhet från utveckling, testning, kravinsamling, produkt-/projektledning
 • Tre eller fler års erfarenhet från Agile systemteknik
 • En eller flera Agile-certifieringar

Kursinnehåll

 • Agil systemteknik och Lean produktutveckling
 • Tillämpa Lean och Agile principer
 • Förstå SAFe-ramverket
 • Utveckla lösningar med kontinuerlig leverans och DevOps
 • Utforska Lean och Agile portföljförvaltning
 • Att leda en agil transformation med hjälp av SAFe
 • Att nå SAFe Tipping Point
 • Lär dig värdeströmsidentifiering
 • Lansering och coachning av en ART
 • Utvidga till portföljen och upprätthålla och förbättra
 • Vägledning om hur man undervisar i Leading SAFe-kursen som certifierad SPC

   

Kursen levereras genom utbildningspartner: We Are Movement

Vi är rörelse