Öppna kurser

Implementing SAFe 5.1

Den här kursen har två delar där du först kommer att lära dig om SAFe-ramverket eftersom utbildarna kommer att utbilda dig i hur du själv undervisar i Leading SAFe-klassen. I den andra delen kommer du att lära dig pragmatiska mönster för hur du tillämpar ”SAFe implementation Roadmap” för att komma igång med SAFe i din organisation.

Kursmål
Deltagarna lär sig hur man leder en Lean-Agil-transformation med stöd av praxis och principer från Scaled Agile Framework (SAFe).

Genom att delta i kursen kommer deltagaren också att ha möjlighet att certifiera sig som SAFe® 5-programkonsult (SPC) och Agile Coach och därmed få möjlighet att undervisa och certifiera andra som använder SAFe-kurser.

Utbildningen är både inriktad på hur man bäst använder SAFe-ramverket men är också inriktad på att lära sig hur man lär ut Leading SAFe-utbildningen både i rummet och online. 

Deltagaren kommer att lära sig hur man bygger högpresterande agila team, tåg och portföljer samt hur man tillämpar en kundcentrerad syn med hjälp av Design Thinking, Agile produktleverans och Lean portföljhantering. 

Den sista delen av utbildningen är fokuserad på att använda SAFe-implementeringsfärdplanen för att flytta en organisation från ett traditionellt sätt att skapa produkttjänster till ett modernt Agile och Lean-förhållningssätt.

Målgrupp
För alla som kommer att vara involverade i en Lean-Agile-transformation som stöds av SAFe-ramverket. Detta inkluderar ledare, konsulter, agila coacher och förändringsagenter som kommer att delta i att skapa och coacha agila team, tåg och portföljer.

Typiska deltagare:

 • Agila coacher och konsulter
 • Interna förändringsagenter, Lean-Agile Center of Excellence (LACE) deltagare, Agila arbetsgrupper
 • Executive teams, Unitmanagers samt Business leaders
 • Portföljteam, PMO
 • Chefer inom utveckling, IT och drift
 • Program och projektledare
 • Produkt- och linjechefer
 • Företags-, system- och lösningsarkitekter

Förkunskaper
Alla som kommer att vara en del av en Lean-Agil transformation är välkomna på kursen. Vi rekommenderar dock starkt följande förutsättningar om du tänker ta det inkluderade (och valfria) SAFe SPC-certifieringsprovet.

 • Fem eller fler års erfarenhet från utveckling, testning, kravinsamling, produkt-/projektledning
 • Tre eller fler års erfarenhet från Agile systemteknik
 • En eller flera Agile-certifieringar

Kursinnehåll

 • Agil systemteknik och Lean produktutveckling
 • Tillämpa Lean och Agile principer
 • Förstå SAFe-ramverket
 • Utveckla lösningar med kontinuerlig leverans och DevOps
 • Utforska Lean och Agile portföljförvaltning
 • Leder en agil transformation med SAFe
 • Att nå SAFe Tipping Point
 • Lär dig värdeströmsidentifiering
 • Lansering och coachning av en ART
 • Utvidga till portföljen och upprätthålla och förbättra
 • Vägledning om hur man undervisar i Leading SAFe-kursen som certifierad SPC

Kursen levereras med utbildningspartner We Are Movements
Vi är rörelse