SAFe Lean Portfolio Management

Djupdyk i alla delar av Lean-Agil Portföljstyrning i den här tredagarsutbildningen tillsammans med oss. Efter utbildningen kommer du att ha djup insikt Lean Portfolio Management – en av kärnkompetenserna i Business Agility och ha förmåga och verktyg att ta nödvändiga steg för att implementera SAFe LPM i din organisation.

Förkunskaper

Alla är välkomna att gå kursen, oavsett erfarenhet. Följande rekommendationer kommer dock att göra utbildningen mer produktiv: Förtrogenhet med agila koncept och principer. Gick på en Leading SAFe eller SAFe PO/PM-kurs. Erfarenhet av att arbeta i en SAFe-miljö.

Kursen levereras i samarbete med: We Are Movements
Vi är rörelse

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 23 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Utbildningsmål

Detta är en tredagars interaktiv kurs som ger en upplevelse av en workshop. Under den här kursen kommer deltagarna att få de praktiska verktyg och tekniker som krävs för att implementera Lean Portfolio Management-funktionerna strategi och investeringsfinansiering, Agile Portfolio Operations och Lean Governance.

Deltagarna i kursen kommer att få möjlighet att fånga det nuvarande och framtida tillståndet för sin portfölj med verktyget Portfolio Canvas och identifiera viktiga affärsinitiativ för att uppnå det framtida tillståndet. Deltagarna kommer att kunna etablera portföljflöde med Portfolio Kanban och prioritera initiativ för maximal ekonomisk nytta. Kursen ger också insikter om hur man upprättar Value Stream Budgets och Lean Budget Guardrails och mäter Lean portföljens prestanda.

Målgrupp

 • Chefer och ledare (CIO, VD, CFO, CTO och VP)
 • Enterprise Architects
 • Produktchefer och lösningschefer
 • Affärsenhetschefer
 • Programkontorspersonal
 • SPC:er och Enterprise Agile Coacher
 • Personalavdelning
 • RTEs
 • Episka ägare

Kursinnehåll

 • Förstå Lean Portfolio Management (LPM)
 • Koppla portföljen till företagsstrategi
 • Hur man upprättar portföljvisionen
 • Implementera Lean Budgeting och Guardrails
 • Etablera flöde med Portfolio Kanban
 • Stödja operativ excellens med Agile PMO och CoPs
 • Värdeströmskoordinering
 • Mätning av LPM-prestanda