Öppna kurser

SAFe DevOps 5.1

Under den här två-dagars agila utbildningen SAFe DevOps 5.1 lär dig hur du optimerar din utvecklingsvärdeström. Det hjälper människor över tekniska, icke-tekniska och ledande positioner att arbeta tillsammans för att optimera värdeströmmen från början till slut. Du kommer under den här kursen lära dig vad DevOps är och varför det är viktigt.

För att kunna förbättra vårt leveransflöde måste vi först förstå hur vi arbetar idag. Det är därför vi lär oss hur man gör värdeströmskartläggning på vår nuvarande utvecklingsvärdeström. Detta är en färdighet som många människor i organisationen kommer att dra nytta av, allt från RTEs, Scrum Masters och teammedlemmar till arkitekter, produktchefer och produktägare.

DevOps är en viktig obligatorisk del för att stora organisationer ska kunna leverera snabbare med högre kvalitet. Vi hjälper dig förstå hur vår egen process ser ut från idé till nöjda användare. DevOps är dels en teknisk resa, men också en kulturell förändring. Dessa perspektiv och kopplingen till SAFe, Scaled Agile Framework, är det som driver denna tvådagarsutbildning. Kursen flyter mellan verkstadsliknande moment där vi arbetar med vårt eget case och teoridelar där vi lär oss hur vi kan förbättra vårt DevOps-arbete hemma. Hemma får deltagaren en bra överblick över det tekniska DevOps-området och möjligheten att kontinuerligt förbättra sin egen Continuous Delivery Pipeline.

Den interaktiva SAFe DevOps-kursen hjälper människor över tekniska, icke-tekniska och ledarskapsroller att arbeta tillsammans för att optimera sin värdeström från ände till slut. Deltagarna kommer att lära sig vad DevOps är, varför det är viktigt för varje roll, och designa en kontinuerlig leveranspipeline som är skräddarsydd för deras verksamhet. Deltagarna arbetar i tvärfunktionella team för att kartlägga deras nuvarande värdeflöde från koncept till kontanter, identifiera stora flaskhalsar till flöde och bygga en handlingsplan för genomförande som kommer att påskynda fördelarna med DevOps i deras organisation.

För att konkurrera på en störande global marknad måste varje organisation leverera värdefulla tekniska lösningar i snabb takt. Detta kräver ett delat DevOps-tänk mellan alla människor som behövs för att definiera, bygga, testa, distribuera och släppa mjukvarudrivna system. Inte bara ingenjörerna som driver en CI/CD-pipeline.

Du kommer att lämna med den kunskap du behöver för att stödja och möjliggöra ett framgångsrikt DevOps-initiativ i stor skala. Kursen förbereder dig också för SAFe DevOps Practitioner (SDP) certifieringsprov.

Målgrupp

 • Alla medlemmar i en Agile Release Train och/eller värdeström
 • Utvecklare, testare, produktägare, Scrum Masters och andra agila teammedlemmar
 • Infrastruktur och driftingenjörer och praktiker
 • Configuration Managers, Release Managers och Change Management-proffs
 • Arkitekter, databasadministratörer och informationssäkerhetsproffs
 • Produktchefer, Portföljförvaltare, Produktägare, Release Train Engineers och UI/UX-utvecklare
 • Chefer för utveckling, teknik, kvalitetssäkring, infrastruktur och drift
 • IT- och affärsförändringsagenter, ledare och chefer

Förkunskaper

Ingen. Alla är välkomna att delta i kursen utan tidigare erfarenhet av DevOps eller SAFe.

Kursinnehåll

 • Introduktion till DevOps och SAFe Framework
 • Kartläggning av rörledningen för kontinuerlig leverans
 • Få anpassning med Continuous Exploration
 • Bygg kvalitet in med kontinuerlig integration
 • Hur man minskar tiden till marknad med kontinuerlig implementering
 • Levererar affärsvärde med release on demand

Kursen levereras i samarbete med We Are Movements
Vi är rörelse