Öppna kurser

SAFe for Architects 5.1

Under denna tredagarskurs kommer deltagarna att utforska rollerna, ansvaret och tankesättet hos Agile Architects, och uppskatta hur man anpassar arkitekturen till affärsvärdet och driver kontinuerligt flöde till stora system-av-system samtidigt som de stödjer genomförandet av SAFe-program.

Kursmål
Deltagarna kan förbättra samarbetet och anpassningen i ett SAFe® Lean-Agile-företag när de blir en SAFe 5-arkitekt. SAFe® for Architects-kursen förbereder system-, lösnings- och företagsarkitekter för att engagera sig i hela organisationen som effektiva ledare och förändringsagenter som tillsammans levererar arkitektoniska lösningar.

Den här kursen är för seniora tekniska bidragsgivare som behöver förstå rollen som system-, lösnings- och företagsarkitekter i Lean-Agile-företag. Kursen är också lämplig för personer som önskar en djupare syn på hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter engagerar sig i och bidrar till ett Lean-Agilt företag.

Målgrupp
Den här kursen är för alla arkitekter (dvs Enterprise, Solution, System) och tekniska teammedlemmar som är intresserade av hur arkitekter arbetar i det agila företaget.

Förkunskaper
Följande förutsättningar rekommenderas starkt:

 • Har gått minst en SAFe-kurs
 • Har deltagit i minst en ART och en PI

Kursinnehåll

 • Exemplifierar Lean-Agile-arkitektur
 • Arkitektering för DevOps och Release on Demand
 • Att anpassa arkitektur med affärsvärde
 • Utveckla lösningsvision, lösningsintention och färdplaner
 • Förbereder arkitektur för Program Increment (PI) Planering
 • Upptäcker berättelsedetaljer
 • Samordna arkitektur genom hela PI-planering
 • Stödjer kontinuerlig leverans under PI-utförande
 • Stödjer nya strategiska teman och värdeströmmar
 • Ledande som arkitekt under en Lean-Agil transformation

Kursen levereras genom utbildningspartner: We Are Movement
We Are Movement