Öppna kurser

SAFe Release Train Engineer 5.1

Under denna tredagarskurs kommer deltagarna att få en djupgående förståelse för rollen och ansvaret för en RTE i SAFe-företaget.

Kursmål
Genom upplevelsebaserat lärande kommer deltagarna att undersöka RTE-rollen i en Lean-Agile-transformation. De kommer att lära sig hur man underlättar ART-processer och utförande, coachar ledare, team och Scrum Masters i nya processer och tänkesätt. De kommer också att lära sig hur man förbereder, planerar och genomför ett programinkrement (PI) planeringshändelse, det primära möjliggör anpassning på alla nivåer i en SAFe-organisation.

Målgrupp

 • RTEs och Solution Train Engineers (STEs)
 • Program- och projektledare
 • Scrum Masters
 • Ledare och chefer
 • Agila tränare
 • SAFe Program Consultants (SPC)

Förkunskaper
Följande förutsättningar rekommenderas starkt för dem som tänker ta SAFe Release Train Engineer (RTE) certifieringsprov: Inneha minst en aktuell SAFe-certifiering och har lanserat eller deltagit i minst en ART och en PI.

Kursinnehåll

 • Utforska RTE:s roll och ansvar
 • Tillämpa SAFe-principer i RTE-rollen
 • Organisera ART
 • Avancerade metoder för att planera ett programökning
 • Avancerade metoder för att köra ett programökning
 • Metoder för kartläggning av värdeström
 • Hur man främjar obeveklig förbättring
 • Tjänar KONST

Kursen levereras genom samarbetspartner: We Are Movement
We Are Movement